Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14604,Swit.html
2023-05-30, 09:44

Świt

"Świt", podtytuł: „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» MPK Wrocław”, wydawany I 1982 – V 1989. Od nr. 13 (z 1982) motto: ''Być zwyciężonym i nie ulec. To zwycięstwo.'' (Józef Piłsudski); od nr. 1 (z 1986): ''Chodzi nie tyko o to, że zwyciężyliśmy, ale że stawialiśmy opór.'' (François Mauriac).

Ukazały się 64 nr. (oraz 2 wyd. specjalne X 1982 i XI 1982) o obj. 1-8 s. w formacie A4, drukowane na powielaczu i offsecie w nakł. 500-800 egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Jacek Janik, Henryk Kisło, Norbert Leksicki, Zygmunt Lewandowski, Krystyna Paciej; druk w Niezależnych Warsztatach Wydawniczych Ogniwo oraz Agencji Informacyjnej Solidarności Walczącej, Koordynacji Wydawniczej RKW Wrocław.

Publikowano teksty dot. działalności wrocławskiego MPK, analizowano postanowienia dyrekcji, zamieszczano informacje z poszczególnych zajezdni (szczególnie w okresie strajków w 1988); omawiano sprawy pracownicze związane np. z funkcjonowaniem stołówki pracowniczej, organizacją wczasów pracowniczych czy zimowymi problemami z taborem; podawano informacje ze szkoły przyzakładowej MPK, ale także poruszano sprawy polityczne – w nr. 1 (z 1988) zamieszczono wywiad z „ukrywającym się sympatykiem Solidarności Walczącej” i apel o uwolnienie Kornela Morawieckiego, namawiano do bojkotu wyborów do Rad Narodowych (19 VI 1988); w nr. 3 (z 1988) opublikowano list z poparciem strajkujących pracowników Huty im. Lenina; w nr. 2 (z 1987) przedrukowano list Władysława Frasyniuka proszącego o ponowne przyjęcie do pracy w MPK (obiecano monitorować tę sprawę).

Kolportowano bezpłatnie we wrocławskim MPK i w regionie w cenie 5 i 10 zł.

 

Joanna Hytrek-Hryciuk

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony