Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14611,Tajny-Komitet-Miedzyzakladowy-Oporu-Spolecznego-NSZZ-Solidarnosc.html
2023-09-21, 10:53

Tajny Komitet Międzyzakładowy Oporu Społecznego NSZZ „Solidarność”

Tajny Komitet Międzyzakładowy Oporu Społecznego NSZZ „Solidarność” (w aktach SB przedstawiany również jako Tajny Komitet Międzyzakładowy Oporu Społecznego „Sprawiedliwość” NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze), niewielka organizacja podziemna działająca co najmniej od 1984 licząca, wg danych SB, około 20 osób. Zajmowała się wydawaniem i kolportażem podziemnych wydawnictw i ulotek oraz nadawaniem audycji Radiostacji Harcerskiej Jutrzenka (za pomocą nadajników własnej produkcji). Na jej czele stał Zygmunt Krzemiński, używający pseudonimu konspiracyjnego Kmicic (1966-1970 był funkcjonariuszem Milicji Obywatelskiej, w okresie legalnej „S” pełnił funkcję przewodniczącego w Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej). Była zorganizowana w sposób hierarchiczny, jej członkowie używali pseudonimów oraz mieli wyznaczone role w TKMOS (kolporterzy, łącznicy, dostawcy sprzętu radiowego).

W skład tej grupy wchodzili głównie pracownicy PGM MDM, dzieci Z. Krzemińskiego – Ewa i Gerard oraz ich koleżanki i koledzy z ostatnich klas szkół średnich lub pierwszych lat studiów uczelni warszawskich. TKMOS nawiązała kontakty z podziemiem warszawskim i częstochowskim (osoba z Częstochowy, z którą nawiązano łączność była tajnym współpracownikiem SB).

Struktura ta była rozpracowywana przez Biuro Studiów MSW w ramach prowadzonej w latach 1984-1988 sprawy obiektowej krypt. Kasyno. Jednak faktycznie została rozbita w wyniku aresztowań w połowie IV 1985. W XI 1985 przed Sądem Rejonowym m.st. Warszawy stanęli Z. Krzemiński pod zarzutem opracowywania, druku, kolportażu i przechowywania w celu rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw oraz posiadania bez zezwolenia urządzeń nadawczych, a także Izabella Makowska oskarżona o opracowywanie wrogich tekstów oraz przechowywanie wydawnictw bezdebitowych w celu ich rozpowszechniania.

Grzegorz Majchrzak

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony