Hasła rzeczowe

Tajny Tymczasowy Zarząd NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej

Tajny Tymczasowy Zarząd NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej – powstał po wprowadzeniu stanu wojennego z inicjatywy Włodzimierza Boguckiego, Ryszarda Wojciechowskiego i Janusza Kenica. Od 19 I 1982 zaczęło ukazywać się pismo „Solidarność. Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny "Biuletyn Informacyjny", pismo wydawane przez TKZ „S” przy Zakładzie Robót Górniczych w Lubinie IV 1985 – I 1986. Ziemi Łódzkiej”, którego drukiem i kolportażem zajmował się głównie R. Wojciechowski i Ryszard Patzer, a teksty przygotowywał W. Bogucki i Marek Markiewicz. Wkrótce do struktury dołączył Rafał Kasprzyk (do internowania) oraz Bogdan Stasiak. Po aresztowaniu Jerzego Dłużniewskiego i innych doszło do rozmów z pozostałymi na wolności członkami MK „S”, jednak nie doprowadziły one do połączenia obu struktur. Po wyjściu z internowania w składzie TTZR znalazł się Kazimierz Bednarski. 20 IV 1982 odbyło się spotkanie, podczas którego ogłoszone zostało powstanie Tajnego Tymczasowego Zarządu Regionalnego. Uczestniczyli w nim: K. Bednarski, W. Bogucki, J. Kenic, Paweł Lipski, B. Stasiak, Czesław Stradowski i Wiesław Szelejak (grupa wydająca pismo „Wolna Solidarność”). TTZR początkowo dążył do koordynowania manifestacji i akcji protestacyjnych. Jednak po fali internowań, jaka miała miejsce po 3 V 1982 większość członków TTZR znalazła się w Ośrodku dla Internowanych w Łowiczu. Nie dotyczyło to tylko K. Bednarskiego i ukrywającego się J. Kenica. Po reorganizacji TTZR działał w składzie: K. Bednarski (nieformalny przewodniczący), R. Patzer, B. Stasiak, R. Wojciechowski oraz Stanisław Popka, Marek Krakus, Jan Kepler, Jerzy Pijanowski, Marek Markiewicz, Roman Frontczak. Struktura ta była najaktywniejsza w drugiej połowie 1982 współorganizując protesty 31 VIII i strajk w dniu 10 XI. TTZR działał do końca 1984. Organem TTZR było pismo „Solidarność” ukazujące się do XI 1985.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry