Hasła rzeczowe

Tarnina

„Tarnina”, pismo wydawane przez Tarnowską Tymczasową Komisję Koordynacyjną „S” Robotników i Chłopów. 22 IX 1982 ukazał się nr 1 „Serwisu Informacyjnego” Tymczasowej Tarnowskiej Komisji Koordynacyjnej „Solidarność” wydrukowany w Tarnowcu w domu p. Jamrozów przez Zdzisława Sumarę; od 18 XI 1982 jako „Tarnowski Biuletyn Informacyjny” Tymczasowej Tarnowskiej Komisji Koordynacyjnej „Solidarność”, od n-ru 7 (z 18 I 1983) jako „Tarnina”, wydawany XI 1982 – 4 III 1984. Ukazały się 33 n-ry; obj. 2 s., format A4, druk na powielaczu, nakł. ok. 500 tys. egz.; w założeniu dwutygodnik. Kilkukrotnie dołączono odezwy i ulotki. W redakcji: Bronisław Wiatr (redaktor techn.), Leonard Łącki, Z. Sumara, Zofia Bulska, Władysław Zawirski, Marian Pamuła, Wiesław Błażejewski, Mieczysław Pyrcz, Jerzy Lizak, Roman Socha, Stanisław Gaweł. Stali współpracownicy: Jan Chochoł, Józef Jamróz, Krystyna Jamróz, Stanisław Kalita, Józef Baran, Bolesław Stasz, Anna Jamróz-Gastoł, Karol Krasnodębski. „Tarnowski Biuletyn Informacyjny” i „Tarninę” pocz. drukował Kazimierz Gacek w Grabnie k. Wojnicza, nast. Stanisław Gaweł w Żabnie, Jerzy Lizak w Kuziu, p. Królowie w Świebodzinie, Marian Kogut w Klikowej. Odpowiedzialny za kolportaż L. Łącki, kolporterzy: m.in. Józef Karaś, Józef Banek, Grażyna Zielińska. W 1984 M. Pyrcz i Edward Orszulak wydali 2 n-ry „Tarniny” celem dezinformacji SB, co do stałych wydawców, których część zatrzymano w II 1984. Publikowano informacje dot. bieżących wydarzeń w kraju i regionie, dyskusje o strategii i postulatach ruchów opozycyjnych i robotniczych, materiały historyczne, nazwiska osób kolaborujących z władzami, krytykowano tzw. wronie związki; zamieszczano przedruki. W 1983 powstała „Tarnina II”, redagowana przez Z. Sumarę, jako zabezpieczenie na wypadek dekonspiracji właściwego pisma; ukazały się 3 n-ry. Kolportowane w woj. tarnowskim.

 

Sławomir Chmura, Paweł Goleń

Tarnow, Region Polska, Podregion NSZZ «Solidarność» Tarnowskie Góry

Opcje strony

do góry