Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14614,Tarnowski-Biuletyn-Informacyjny.html
2022-10-07, 05:10

Tarnowski Biuletyn Informacyjny

"Tarnowski Biuletyn Informacyjny", od nr. 7 z 1983 „Tarnina”, pismo wydawane w Tarnowie 1982 – 30 V 1983 przez Tarnowską TKK „S” Robotników i Chłopów.

Ukazało się 17 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu.

Publikowano artykuły nt. bieżących wydarzeń w kraju i regionie, dyskusje o strategii i postulatach ruchów opozycyjnych i robotniczych, materiały historyczne, nazwiska osób kolaborujących z władzami, krytykowano tzw. wronie związki.

W założeniu pismo obejmujące swym zasięgiem Tarnów i Ziemię Tarnowską.

 

Paweł Goleń

Region Małopolska, Tarnów

Opcje strony