Hasła rzeczowe

Teatr Niespokojny

Teatr Niespokojny, grupa działająca 1979–1981 przy klubie studenckim Wakans w Częstochowie, określająca się mianem teatru alternatywnego.

Teatr tworzyli: Marek Pacholec (autor tekstów i inscenizacji) i Anna Kamińska (autorka inscenizacji), współpracownik: Jerzy Piwowarski (technik zespołu).

Pierwszy spektakl Nasza sprawa (premiera I 1980) wyróżniony na X Festiwalu Teatrów Studenckich START-80 w Kielcach (1980). Drugi Powracająca fala (premiera 20 III 1981) był próbą artystycznego opisu zmian w Polsce po VIII 1980, nagrodzony na XI Przeglądzie Teatrów Debiutujących START-81 w Łodzi (III 1981); tekst sztuki opublikowano w podziemnym biuletynie „Silva Rerum” (1982, nr 2).

Wojciech Rotarski

Opcje strony

do góry