Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14645,Tymczasowa-Miejska-Komisja-Koordynacyjna-w-Pleszewie.html
2023-09-30, 09:02

Tymczasowa Miejska Komisja Koordynacyjna w Pleszewie

Tymczasowa Miejska Komisja Koordynacyjna w Pleszewie. W Pleszewie struktura miejska powstała w II 1989. Utworzono wówczas Tymczasową Miejską Komisję Koordynacyjną, a w skład grupy inicjatywnej weszli m.in. Krzysztof Szac, Stanisław Kuczyński, Tadeusz Włodarczyk, Jan Błaszczyk, Marian Pera, Antoni Zgorzelak, Zdzisław Skałecki, Mieczysław Marciniak, Edward Kubisz, Kryspin Kuberka i Wojciech Kałużny. „Solidarność” pleszewska zarejestrowała się w Kaliszu w Tymczasowym Zarządzie Regionu dopiero w kwietniu. Należy jednak dodać, że część zakładów z tego terenu, m.in. Pleszewska Fabryka Obrabiarek, zarejestrowały się w Regionie Wielkopolska NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Poznaniu. W zakładzie tym związek liczył 281 osób na około 700 zatrudnionych, a na jego czele stał Tadeusz Włodarczyk. W X 1989 na terenie byłego powiatu pleszewskiego istniało 14 KZ „S”, zrzeszających ok. 2 tys. członków.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Pleszew

Opcje strony