Hasła rzeczowe

Tymczasowy Komitet Zakładowy NSZZ „Solidarność” Fabryki Przyrządów i Uchwytów w Białymstoku

Tymczasowy Komitet Zakładowy NSZZ „Solidarność” Fabryki Przyrządów i Uchwytów w Białymstoku, powstał na początku IX 1988 jako pierwszy w Białymstoku po delegalizacji „S”. W skład Komitetu wchodzili: Tadeusz Sosnowski (przew.), Andrzej Jeżerys, Lucjan Citko, Sawa Lewandowski, Stanisław Koc, Janusz Jaroszuk, Andrzej Waluda, Wiesław Targoński, Daniel Herman i Kazimierz Kozicki. Komitet postanowił wystąpić do Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku o rejestrację NSZZ „S” FPiU w Białymstoku, poprzeć politykę Lecha Wałęsy oraz wysłać do Sejmu PRL petycję w sprawie relegalizacji NSZZ „S”. Na prośbę Tymczasowego KZ kapelanem „S” został ks. Stanisław Suchowolec. 30 IX 1988 Komitet wystąpił do Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku z wnioskiem o rejestrację „S”, powołując się na art. 84 Konstytucji PRL i art. 2 Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Nad prawidłowym przebiegiem rejestracji czuwał mec. Lech Lebensztejn. W X 1988 członków Komitetu straszono sankcjami karnymi za prowadzenie nielegalnej działalności związkowej. W XI 1988 mec. L. Lebensztejn zwrócił się za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości do Trybunału Konstytucyjnego, w celu wyjaśnienia sprzeczności pomiędzy konstytucyjną wolnością zrzeszania się a uchwałą Rady Państwa z 1982, zawieszająca pluralizm związkowy. Procedurę rejestracyjną przeciągnięto do obrad Okrągłego Stołu.

 

Marek Kietliński

Region Białystok, Białystok

Opcje strony

do góry