Hasła rzeczowe

U Progu

"U Progu", pismo nurtu niepodległościowego wydawane X 1976 – XI 1977 w Warszawie, drugie wg kolejności ukazania się po „Biuletynie Informacyjnym” KOR niezależne pismo wychodzące w tym czasie w Polsce.

Ukazało się 12 nr. o obj. 4-13 s., drukowanych na powielaczu w nakładzie do 1 tys. egz. (pierwsze pismo drukowane na zachodnim powielaczu podarowanym przez Jerzego Giedroycia, przemyconym przez zieloną granicę przez Piotra Dyka, Aleksandra Halla, Mariana Piłkę i Andrzeja Lewandowskiego); miesięcznik.

W składzie niejawnego zespołu redakcyjnego: Emil Morgiewicz, Jacek Wegner, Krystian Brodacki i Adam Wojciechowski; druk: ściśle oddzielony od redakcji zespół, łącznik: E. Morgiewicz (nawet on nie wiedział, gdzie drukowano przekazywane przez niego maszynopisy, ani kto się tym zajmował). 5 pierwszych nr. wydrukowali Andrzej Czuma i Janusz Krzyżewski w piwnicy podwarszawskiego mieszkania Stanisława Greina; następnie powielacz przewieziono do domu pp. Brzezińskich w Komorowie (należącego do szpitala dla umysłowo chorych), gdzie drukowano kolejne nr.

Publikowano materiały informacyjne, dużo miejsca poświęcano KOR (zwłaszcza do utworzenia ROPCiO 25 III 1977); zamieszczano aktualności (E. Morgiewicz i A. Wojciechowski), teksty historyczne nawiązujące do ówczesnej rzeczywistości (K. Brodacki i J. Wegner); ważniejsze artykuły były dziełem zbiorowym (powstawały w wyniku dyskusji w zespole redakcyjnym na podstawie opracowanej przez jednego z redaktorów wersji wstępnej).

Grzegorz Waligóra

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry