Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14661,UFO.html
2023-06-05, 09:50

UFO

"UFO", pismo wydawane w Gdańsku 18 II – 25 V 1983; motto: ''Solidarność zwycięży''.

Ukazało się 9 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu, nakład nieustalony; pismo nienumerowane, oznaczone wyłącznie datami, wychodziło nieregularnie.

Skład redakcji nieustalony.

Pisano o procesie Anny Walentynowicz i represjach wobec in. działaczy związkowych, relacjonowano wydarzenia bieżące w Gdańsku: demonstracje, rocznice, akcje protestacyjne, zamieszczano przedruki oświadczeń TKK. W nr. z 25 II 1983 przedrukowano apel Międzyzakładowej Tajnej Komisji „S” Gdańsk o powoływanie TKZ wg wzorcowej instrukcji. Ostatni znany nr z 25 V 1983 był zarazem nr. specjalnym.

Kolportowano na terenie Trójmiasta.

 

Wojciech Turek

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony