Hasła rzeczowe

Victoria

„Victoria”, podtytuł „Pismo Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ «Solidarność» Grabiszynek Wrocław. Elwro [Wrocławskie Zakłady Elektroniczne Mera-Elwro], Fadroma [Fabryka Maszyn Budowlanych Bumar-Fadroma], FAT [Fabryka Automatów Tokarskich], Hutmen [Zakłady Hutniczo-Przetwórcze Metali Nieżelaznych]”; od n-ru 21 (z 14 I 1985) „Pismo Elwro, Fadroma, FAT, Hutmen i inni. MKK NSZZ «Solidarność» Grabiszynek”. Organ prasowy podziemnej MKK Grabiszynek Wrocław, będącej wrocławską ponadzakładową strukturą RKS Dolny Śląsk. W VII 1983 decyzję o wydawaniu pisma podjęli członkowie MKK Grabiszynek, przedstawiciele TKZ zakładów położonych przy ul. Grabiszyńskiej – Ryszard Bazela, Jerzy Malinowski, Paweł Stagraczyński, Wiktor Stasik, Józef Saleta. Tytuł pisma zaproponował Wiktor Stasik z FAT. VII – VIII 1983 założycielem i organizatorem materiałów poligraficznych był J. Malinowski. W redakcji: J. Malinowski (redaktor nacz., autor ps. Robol, Wrocławianin 44), R. Bazela (autor ps. Bezpiecznik, Rybak), J. Saleta, Andrzej Wiszniewski (ps. Stanisław El, redaktor nacz. nr. 115). Drukowali J. Malinowski z żoną Danutą w mieszkaniu przy ul. Stefana Jaracza. Pismo ukazywało się 31 VIII 1983 – 5 III 1989, ostatni jako nr specj. z 25 VI 1989, łącznie wydano 116 n-rów (w tym n-ry specj. 100, 116), dwutygodnik, format A-4, o obj. 2–6 s., drukowany na powielaczu, nakł. 1 tys. – 3 tys. egz. Po wydrukowaniu, cały nakł. w kilkunastu paczkach był rozwożony przez J. Malinowskiego do skrzynek kolportażowych: tzw. wewnętrznych (dla zakładów MKK Grabiszynek), głównej RKS Dolny Śląsk (Wrocław) i zewnętrznej (przeznaczone do kolportażu w kraju), które zmieniano co 3–4 mies. Publikowano dokumenty MKK Grabiszynek, RKS Dolny Śląsk i in. organów „S”; informacje o wydarzeniach w zakładach tworzących MKK i w in. przedsiębiorstwach wrocławskich; polemiki z artykułami o opozycji z prasy oficjalnej, komentarze i oceny dot. sytuacji społecznej gospodarczej i politycznej w kraju i na świecie oraz zabierano głos ws. działań i kierunków pracy wewnątrz „S”; informacje z Wrocławia, regionu i kraju; rzadziej zamieszczano przedruki artykułów z in. podziemnych pism, a dopiero I – III 1989 zamieszczano gł. przedruki. Pocz. cena 10 zł, nast. kolportowane bezpłatnie.

 

Łukasz Sołtysik

Opcje strony

do góry