Hasła rzeczowe

Victoria

Victoria – wrocławskie wydawnictwo podziemne funkcjonujące w latach 1983-1984. Nakładem oficyny ukazało się dziewięć pozycji, z tym że niektóre były tylko kilkustronicowymi broszurkami. Ich tematyka najczęściej dotyczyła filozofii, historii i polityki. Druki powielane były na ramce lub powielaczu przy zastosowaniu matrycy białkowej. Okładki wykonywano poprzez nakłuwanie matrycy igłą lub innym ostrym narzędziem, tworząc w ten sposób rysunki albo napisy. Wydawnictwo było tworzone przez pracowników zakładów przemysłowych znajdujących się w rejonie ul. Grabiszyńskiej. W początkowej fazie istnienia z wydawnictwem związany był jeszcze Antoni Wójtowicz, student Uniwersytetu Wrocławskiego. Książki i broszury były kolportowane przede wszystkim we wrocławskim środowisku robotniczym.

Kamil Dworaczek

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry