Hasła rzeczowe

Walka

"Walka", podtytuł: „Pismo polityczno-społeczne Solidarności Walczącej”, wydawane przez Agencję Informacyjną (Wydawniczą) Solidarności Walczącej we Wrocławiu IX 1984 – 1986.

Ukazało się 6 nr. o obj. 80 s. w formacie A5, drukowanych techniką offsetową w nakładzie 500-2000 egz.

W składzie redakcji: Jarosław Broda, Lothar Herbst, Ludwik Turko, przy współpracy m.in. Radosława Rozpędowskiego; rysunki: Tadeusz Kuranda.

Zamieszczano głównie publicystykę koncentrującą się wokół metod walki z komunizmem; prowadzono stałe rubryki: „Komentarze”, „Idee”, „Polemiki”, „Kontrowersje”, „Historia”, „Gospodarka”, „Fakty”, „Felietony”; poruszano problematykę związaną z najnowszą historią, sytuacją polityczną w krajach obozu komunistycznego (Czechosłowacja, m.in. dokumenty Karty 77, Rumunia, ZSRR); publikowano dyskusje o programie Solidarności Walczącej i idei solidaryzmu społecznego, teksty z historii polskiej myśli politycznej, wywiady, m.in. z Bronisławem Geremkiem, Andrzejem Gwiazdą, Pawłem Kociębą, Kornelem Morawieckim.

Kolportowano na terenie całego kraju, głównie przez sieć dystrybucyjną Solidarności Walczącej.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry