Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14685,Warszawianka.html
02.03.2024, 07:24

Warszawianka

"Warszawianka", pismo warszawskiej organizacji PPS, wydawane VIII 1988 – XI/XII 1990 w Warszawie.

Ukazało się 21 nr. w formacie A4, drukowanych na offsecie w nakładzie 1,5-2 tys. egz.; wychodziło nieregularnie. Wydrukowano również kilka numerów specjalnych.

Skład redakcji: Jacek Giżyński, Grzegorz Ilka, Krzysztof Karwowski, Małgorzata Motylińska (przygotowywanie makiet, projekt winiety), Małgorzata Ponulak (obecnie Ilka), Tomasz Truskawa. Od nr. 4 (z początku 1989) podawano adres do korespondencji: ul. Archiwalna 3 m. 7 w Warszawie (mieszkanie G. Ilki), od nr. 12: ul. Zamiejska 3 m. 100; wydawca (do nr. 10): Wydawnictwo im. Olofa Palme, druk: Wydawnictwo Prasowe Myśl (kontakt przez Lilianę Piesiewicz).

Działalność redakcji doprowadziła do powstania Porozumienia Prasowego PPS, które od nr. 11 zostało wydawcą pisma, następnie do wyłonienia Tymczasowego Komitetu Krajowego PPS. Dotacje pochodziły od zagranicznych struktur partii.

Kolportowane w Warszawie i na Mazowszu, następnie w całym kraju przez struktury PPS.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony