Hasła rzeczowe

Wiadomości

„Wiadomości”, biuletyn wydawany przez podziemną „S” Regionu Mazowsze w Warszawie 15 XII 1981 – 1 IV 1990. Ukazały się 363 n-ry, obj. od 2 do kilkunastu s., format A4 i A5, druk na powielaczu i offsecie (nr 1 jako maszynopis), nakł. 1–10 tys. egz.; pocz. ukazywał się nieregularnie, nast. tygodnik. Nr 18 z 14 II 1982 był fałszywką. Podwójnie wydano nr 25 (1982) – jako 24/25 (z 30 III 1982) i 25 (z 4 IV 1982), także nr 2 (1989) – jako 1/2 oraz 2; w 1988 trzy razy wydano nr bieżący 28 (292, 293, 294); n-ry 30 (z 19 V 1982) i 43 (z 6 X 1982) wydane w 2 częściach; nr 31 z 1984 ukazał się bez tytułu i numerowania (poświęcony ks. Jerzemu Popiełuszce). Pismo założone przez Piotra Piętaka (redaktor nacz.), Piotra Strzałkowskiego oraz Wiktora Krzysztoporskiego. W redakcji: Henryka Drogowska (do aresztowania w II 1982), Hanna Rozwadowska (organizacja zaplecza technicznego i kolportażu, w jej mieszkaniu siedziba redakcji), Marcin Gugulski (od wiosny 1982). W XII 1982 aresztowano W. Krzysztoporskiego, do redakcji powrócił 1983/1984; w IV 1983 redakcję opuścili P. Piętak i P. Strzałkowski. 1984–1990 w redakcji: Antoni Macierewicz, M. Gugulski, Piotr Zakrzewski (ps. Podziomek) i H. Rozwadowska (od 1985). Stałymi współpracownikami byli m. in.: Urszula Doroszewska, Ludwik Dorn, Kazimierz Herod, Marcin Kajper i okresowo Ryszard Czarnecki. Maszynistką była Izabela Ikanowicz. Drukarzami w 1982 byli P. Strzałkowski i W. Krzysztoporski; od końca 1983 działały 2 ekipy drukarzy, w których pracowali gł.: Mirosław Duszak, Jacek Urbaniak, Maciej Badowski, Robert Nowicki, M. Kajper, Jadwiga Mirska (1985–1986, także 1982–1987 naświetlanie klisz i makiety oraz w 1984 organizacja kolportażu), Monika Perehubka-Duszak (1985–1986); od 1987 naświetlanie klisz i wykonanie makiet M. Perehubka-Duszak i Piotr Soroca. Publikowano bieżące informacje z kraju, wiadomości o akcjach podziemia i represjach wobec jego członków, artykuły publicystyczne na aktualne tematy. Drukowano wkładki i dodatki: 1982 – Mały poradnik drukarski, 1982 – Tezy Prymasowskiej Rady Społecznej w sprawie ugody społecznej, 1982 – plakat w formie klepsydry „Święto Pracy 1 Maja 1982” i „1 Maja”, 1983 – Międzyzakładowy Robotniczy Komitet „S”, 1987 – projekt programu NSZZ „S”, 1989 – folder „Wiadomości najstarszy bez chwili przerwy drukowany niecenzurowany tygodnik w Polsce”. Kolportowane gł. w największych warszawskich zakładach pracy (np. w Zakładach Wytwórczych Lamp Elektrycznych w Warszawie) oraz wśród warszawskiej inteligencji, ale również w in. ośrodkach w całym kraju. 1982–1989 środowisko pisma rozpracowywane przez KS MO/SUSW w ramach SOR krypt. Trucizna.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry