Hasła rzeczowe

Wiadomości Dnia (Kalisz)

„Wiadomości Dnia”, pismo wydawane od 10 VI 1981 przez MKZ w Kaliszu (podtytuł: „Serwis Informacyjny NSZZ «Solidarność»”), a od VII do 13 XII 1981 przez ZR (podtytuł: „Serwis Informacyjny NSZZ «Solidarność» Region Wielkopolska Południowa”). Pocz. siedziba redakcji mieściła się przy ul. Stanisława Staszica 28a, a od VI przy al. Wolności 4 w Kaliszu. Ukazały się 92 n-ry (do 12 XII), ostatnie wydanie z 13 XII 1981 przepisane na maszynie (przyg. Małgorzata Węgrzyn) bez numeracji. Format A5, pocz. 4 s., od 18 VII 1981 obj. 2 s.; wychodziło nieregularnie, co 2–4 dni. Redagowaniem pisma zajmowali się Antoni Pietkiewicz, Bogusław Śliwa i Marek Pawlak. W wyd. spec. 7 VIII 1981 zamieszczono relacje z marszu protestacyjnego, który odbył się w Kaliszu 4 VIII i rezolucję do władz i posłów woj. kaliskiego dot. dopuszczenia NSZZ “S” do środków masowego przekazu. Do n-ru 28 dołączono dodatek spec. z apelem KKP do członków „S” i społeczeństwa ws. kryzysu gospodarczego i zbliżającego się I KZD. Pismo drukowane było w drukarni ZR Wielkopolska Południowa przy al. Wolności 25, nakł. ok. 30 tys. egz.; drukarze m.in. Marek Breliński, Janusz Pietkiewicz i Zdzisław Małecki. Niektóre n-ry drukowane były bezpłatnie w Dziale Poligrafii Naczelnej Organizacji Technicznej w Kaliszu przez Mariana Kubiaka i Mirosława Nijaka. Odbiorcami pisma były KZ z Kalisza oraz poszczególne MKK. Punkty kolportażowe mieściły się w Kaliszu w dużych zakładach (Zakłady Przemysłu Jedwabniczego Wistil, Spółdzielnia Pracy Metalwag, Fabryka Części do Maszyn Włókienniczych i Odlewni Metali Kalimet w Kaliszu, WSK PZL Kalisz, PKS, Zakład Energetyczny) i w siedzibie ZR. Publikowano najczęściej krótkie informacje, komunikaty, oświadczenia, uchwały KKP, ZR Wielkopolska Południowa, MKP oraz materiały KZ; ponadto widomości z woj. kaliskiego, przedruki z prasy krajowej, nie tylko związkowej, dot. wydarzeń z życia społecznego i politycznego.

Grażyna Schlender

Kalisz, Region Wielkopolska Południowa

Opcje strony

do góry