Hasła rzeczowe

Wiadomości Dnia

"Wiadomości Dnia", pismo MKZ w Poznaniu, następnie ZR „S” Wielkopolska, wydawane I – 12 XII 1981 w Poznaniu.

Ukazały się do 22 V 1981 wydania nienumerowane, 23 V – 26 VIII 1981 nr. 45-122 (również wydania nienumerowane), następnie do 12 XII 1981 wydania nienumerowane, o obj. 2-12 s. w formacie A4, A5, drukowane na powielaczu, na offsecie; dziennik. Wydano także dodatki, wydania nadzwyczajne, osobne, przedwyborcze, zjazdowe.

W składzie redakcji: Jan Krzysztof Adamkiewicz, Piotr Czartołomny, Marian Dźwiniel, Grzegorz Gauden, Ewa Szadkowska (sekretarz), Marian Woźniak (stały współpracownik).

Początkowo zamieszczano materiały Ośrodka Badań Społecznych Regionu Mazowsze, następnie wiadomości z Regionu i kraju dotyczące głównie bieżących wydarzeń, działalności „S” i opozycji, oświadczenia, komunikaty różnych struktur związkowych (zakładowych, regionalnych, ogólnopolskich), sprawozdania z obrad Prezydium MKZ, przebiegu akcji protestacyjnych, artykuły dotyczące problemów politycznych, społecznych, związkowych, ekonomicznych, historycznych; publikowano artykuły m.in.: Jacka Kuronia, Jadwigi Staniszkis, Jana Walca; zamieszczano wywiady z działaczami związkowymi, m.in.: Zdzisławem Rozwalakiem, Januszem Pałubickim, Lechem Dymarskim, Romanem Schefke; relacjonowano przebieg uroczystości (np. z okazji 25. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956), wybory do władz „S”, rozmowy i negocjacje z władzami państwowymi i politycznymi (na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim). Cyklicznie zamieszczano ''Kalendarz pamięci'' autorstwa Mariana Woźniaka, w odcinkach publikowano opracowanie Władysława Bieńkowskiego ''Polska 1980, czyli rachunek partyjnego sumienia''. Ostatni nr pisma zawierał relację z Gdańska z obrad KK „S”, uchwałę popierającą utworzenie ZZ Funkcjonariuszy MO.

Przemysław Zwiernik

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry