Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14698,Wiadomosci-Komitetu-Zalozycielskiego-NSZZ-Solidarnosc-przy-Stoczni-Polnocnej-im-.html
02.03.2024, 08:27

Wiadomości Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” przy Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte

„Wiadomości Komitetu Założycielskiego NSZZ »Solidarność« przy Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte”, czasopismo wydawane w Gdańsku 1980–1981 przez Komitet Założycielski (od nr. 31/32/33 z 30 I 1981: Komisję Zakładową) NSZZ „S” w Stoczni Północnej. Nr. 1 ukazał się 1 X 1980. Łącznie ukazały się 72 nr., ostatni datowany 4 XII 1981. Objętość: 8–32 s., format A5, druk offsetowy. Ukazywało się nieregularnie, numeracja ciągła. Od nr. 9 (34) z 6 II 1981 wydawane jako „druk wewnątrzzwiązkowy”. W redakcji: Stefan Dydycz, Mieczysław Czapski, Stanisław Komorski, Jerzy Rubaszko, Bogusław Gołąb, Bronisław Kruczkowski. Od nr. 13 z 25 XI 1980 w redakcji również Tadeusz Tanona. Od IV 1981 grono redakcyjne ulegało licznym zmianom, od nr. 37 (62) z 4 IX 1981 redakcję zasilił Bogusław Olszonowski, a od nr. 40 (63) z 17 X 1981 S. Komorskiego zastąpił Adam Drąg. Najwięcej art. sygnowali S. Komorski, B. Kruczkowski oraz B. Olszonowski. Ukazał się nr specjalny poświęcony wydarzeniom bydgoskim, a także nr bez numeracji i datowania. Kolportaż na terenie zakładu pracy. Kontynuacją czasopisma były „Wiadomości NSZZ Solidarność w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte”, ukazujące się 1982–1988.

Wojciech Turek

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony