Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14701,Wiadomosci-Podlaskie.html
2021-03-02, 02:13

Wiadomości Podlaskie

"Wiadomości Podlaskie", podtytuł „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Reg. Mazowsze i NSZZ «Solidarność» Rolników Indywidualnych”, pierwsze podziemne pismo w Siedlcach, wydawane 2 I 1982 – V 1986. Od nr. 59/60 podtytuł: „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Region Mazowsze Oddział Siedlce i NSZZ «Solidarność» RI”, w nr. 71 brak podtytułu, w nr. 72-73 „Solidarność”, od nr. 83/84 „NSZZ «Solidarność» i NSZZ «Solidarność» RI województwa siedleckiego”.

Ukazało się 97 nr. (w tym podwójne; 51 w 1982, 26 w 1983, 12 w 1984, 8 w 1985) w formacie A4, drukowanych na powielaczu i techniką sitodruku (pismo przepisywano także ręcznie i na maszynie, zachowały się pojedyncze egz.) w nakładzie 800-1000 egz.; tygodnik.

W składzie redakcji: Stanisław Karpik (założyciel, redaktor i autor większości tekstów), Stanisław Dąbrowski (1982). Stali współpracownicy i autorzy: Cezary Kaźmierczak i Jan Mizikowski z Mrozów; druk w Siedlcach i okolicach: S. Karpik (również dostarczyciel papieru), Mieczysław Artych (drukarnia we wsi Karlusin), Zbigniew Kucharuk (na plebanii w Łukowie u ks. Mirosława Łubika), Maciej Kublikowski (dostarczał też farby drukarskie), Adam i Witold Bobrykowie (drukarnia we wsi Ujrzanów), Agnieszka, Adam i Tomasz Maciejczykowie. Po aresztowaniu S. Karpika (23 VI 1983) pojedyncze nr. przygotowywali Z. Kucharuk, C. Kaźmierczak i Tomasz Olko.

Zamieszczano przede wszystkim bieżące wiadomości, czasem teksty historyczne J. Mizikowskiego.

Kolportowano głównie na terenie dawnego woj. siedleckiego.

 

Krzysztof Biernacki

Region Mazowsze, Siedlce

Opcje strony