Hasła rzeczowe

Wiatr od morza

"Wiatr od morza", pismo wydawane przez Sekcję Oświaty i Wychowania „S” w Gdańsku 8 VIII 1981 – 19 IX 1981, I 1988 – IX 1989.

Ukazało się 25 nr. (4 nr. przed 13 XII 1981) o obj. od 4 do kilkunastu s. w formacie A4 i A5, drukowanych na offsecie, nakład nieustalony; dwutygodnik, 1988–1989 miesięcznik.

W składzie I redakcji: Andrzej Hojan, Roman Lewtak, Mieczysław Migoń, Danuta Nowakowska, Bronisława Piasecka, Krystyna Ruchniewicz, Bronisław Sarzyński, Katarzyna Dobrowolska (opracowanie graficzne); 1988–1989: Jacek Rybicki (ps. Krzysztof Rój), Jarosław Zieliński, Jarosław Zalesiński.

Publikowano teksty propagujące program „S” w środowisku nauczycieli i dotyczące kondycji polskiej oświaty; zamieszczano propozycje programowe, wypowiedzi nauczycieli, dyskusje o alternatywnych modelach nauczania, informacje o sytuacji w oświacie, niezależnych działaniach środowiska nauczycielskiego i sytuacji politycznej w kraju. W założeniach redakcyjnych miało być: ''otwartą trybuną, dostępną dla wszystkich, którzy będą chcieli zabrać głos w sprawie narodowej edukacji''.

Kolportowane wśród nauczycieli woj. gdańskiego.

W III 1990 ukazało się w Gdańsku ogólnopolskie pismo „Przegląd Oświatowy”, wydawane do dzisiaj, stanowiące niejako kontynuację gdańskich pism „S” nauczycielskiej 1981–1989. W składzie redakcji m.in.: J. Rybicki (redaktor naczelny), Wojciech Książek.

 

Jarosław Wąsowicz SDB

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry