Hasła rzeczowe

Wiatr od Morza (FMW)

"Wiatr od Morza", pismo Federacji Młodzieży Walczącej Gdańsk, od nr. 9 – Ruchu Społeczeństwa Zaangażowanego Gdańsk, wydawane III 1987 – XI 1989 (po zakończeniu wydawania pisma „BISZ”).

Ukazało się 16 nr. o obj. 4-8 s., drukowanych techniką sitodruku i na offsecie w nakładzie 3,5-8 tys. egz.; w założeniu miesięcznik.

Skład zespołu: Bartek Ślusarski (redaktor naczelny), Tomasz Stoppa (szef ruchu wydawniczego RSZ), Wojciech Pardus, Adam Fleks, Jacek Fedor, Bogdan Wałęsa, Przemysław Zakrzewicz, Anna Jędrzejewska, Krzysztof Cybulski (opracowanie graficzne), Marcin i Jarosław Paziowie (dział techniczny); autorzy m.in. Marek Nowakowski, Aleksander Jurewicz, Tomasz Jastrun, Antoni Pawlak; wokół pisma zawiązało się też Wydawnictwo RSZ Wiatr od Morza; szef druku: Robert Ćwięk; pierwszy szef kolportażu: T. Stoppa, następnie P. Zakrzewicz i A. Jędrzejewska.

Publikowano artykuły i informacje o bieżących wydarzeniach politycznych w regionie i w kraju, na temat niezależnej działalności w szkołach i innych środowiskach młodzieżowych, teksty historyczne oraz związane z kulturą niezależną; prezentowano niezależne organizacje działające w regionie gdańskim.

Część członków redakcji zakończyła działalność w RSZ, część kontynuowała ją m.in. w Niezależnej Unii Młodzieży Szkolnej. Lider środowiska T. Stoppa związał się później ze środowiskiem Andrzeja Gwiazdy „Poza układem”, które nie akceptowało umów Okrągłego Stołu. Kolportowane w szkołach średnich i wyższych uczelniach Trójmiasta.

 

Jarosław Wąsowicz SDB

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry