Hasła rzeczowe

Wiatr od Morza (pismo FMW)

„Wiatr od Morza”, pismo Federacji Młodzieży Walczącej Gdańsk, od nr. 9 – Ruchu Społeczeństwa Zaangażowanego Gdańsk, wydawane III 1987 – XI 1989 (po zakończeniu wydawania pisma „BISZ”).

Ukazało się 16 nr. o obj. 4-8 s., drukowanych techniką sitodruku i na offsecie w nakładzie 3,5-8 tys. egz.; w założeniu miesięcznik.

Skład zespołu: Bartek Bartek „Bartek”, pismo wydawane nieregularnie od 30 VII 1982 do 30 V 1983 we wrocławskim Przedsiębiorstwie Budowy Mostów i Konstrukcji Stalowych Mostostal (podtytuł: „Niezależny serwis informacyjny »Solidarności« Mostostalu”). Ukazało się 21 nr. (maszynopis powielony, obj. kilka s., format A4). Ślusarski (redaktor naczelny), Tomasz Stoppa (szef ruchu wydawniczego RSZ), Wojciech Pardus, Adam Fleks, Jacek Fedor, Bogdan Wałęsa, Przemysław Zakrzewicz, Anna Jędrzejewska, Krzysztof Cybulski (opracowanie graficzne), Marcin i Jarosław Paziowie (dział techniczny); autorzy m.in. Marek Nowakowski, Aleksander Jurewicz, Tomasz Jastrun, Antoni Pawlak; wokół pisma zawiązało się też Wydawnictwo RSZ Wiatr od Morza; szef druku: Robert Ćwięk; pierwszy szef kolportażu: T. Stoppa, następnie P. Zakrzewicz i A. Jędrzejewska.

Publikowano artykuły i informacje o bieżących wydarzeniach politycznych w regionie i w kraju, na temat niezależnej działalności w szkołach i innych środowiskach młodzieżowych, teksty historyczne oraz związane z kulturą niezależną; prezentowano niezależne organizacje działające w regionie gdańskim.

Część członków redakcji zakończyła działalność w RSZ, część kontynuowała ją m.in. w Niezależnej Unii Młodzieży Szkolnej. Lider środowiska T. Stoppa związał się później ze środowiskiem Andrzeja Gwiazdy „Poza układem”, które nie akceptowało umów Okrągłego Stołu. Kolportowane w szkołach średnich i wyższych uczelniach Trójmiasta.

 

Jarosław Wąsowicz SDB

Opcje strony

do góry