Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14709,Wielkopolska-Inicjatywa-Wydawnicza.html
2023-09-25, 18:03

Wielkopolska Inicjatywa Wydawnicza

Wielkopolska Inicjatywa Wydawnicza, oficyna założona w 1980 przez Edmunda Chrościńskiego, działacza opozycji od 1978, redaktora niezależnego pisma „Pryzmat”, po spotkaniu z Mirosławem Chojeckim.

WIW wydawała czasopisma: „Informator Zachodni” (nr 1 – IV/V 1980), „Poznańskie Broszury Społeczne” (13 zeszytów w l. 1980-1981), „Pryzmat” (pismo nie było numerowane); publikowała również broszury, książki, m. in.: ''Dokumenty bezprawia'', Leszka Moczulskiego, ''Rewolucję bez rewolucji'' i ''Katyń'' Leopolda Jeżewskiego. W 1981 E. Chrościński redagował „Pryzmat” we współpracy z Janem Jankowiakiem, b. funkcjonariuszem SB.

Po wprowadzeniu stanu wojennego obaj zostali internowani. W 1983 Chrościński wyemigrował do Berlina Zachodniego, prowadzenie WIW przekazał działaczom podziemnej „S” w Pile. W ukazujących się tam publikacjach (m.in. ''Zarys historii PRL'' Leszka Moczulskiego, ps. Natalia Naruszewicz) jako miejsce wydawania podawano celowo Poznań. W czasie pobytu na emigracji E. Chrościński kontynuował wydawanie „Pryzmatu”, wciąż sygnowanego nazwą WIW.

Przemysław Zwiernik

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony