Hasła rzeczowe

Wielkopolski Klub Polityczny Ład i Wolność

Wielkopolski Klub Polityczny Ład i Wolność, działał 1988-1990, powstał z inicjatywy działaczy RMP: Marka Jurka, Krzysztofa Nowaka, Piotra Miereckiego i Marka Robaka oraz b. działaczy Konwentu Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: Zbigniewa Czerwińskiego i Przemysława Alexandrowicza.

Wniosek o zorganizowanie zebrania założycielskiego złożono w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu 17 XII 1987, zebranie założycielskie odbyło się 7 I 1988. Powołano Tymczasowy Zarząd Klubu w składzie: M. Jurek (prezes), P. Mierecki (wiceprezes), Marcin Libicki (sekretarz), Krzysztof Nowak, Paweł Łączkowski, Z. Czerwiński. Pod wnioskiem rejestracyjnym podpisały się 34 osoby. Po kilkumiesięcznej procedurze rejestracyjnej WKP Ład i Wolność został zarejestrowany 31 V 1988. Władze statutowe WKP zostały wybrane 15 VI 1988. Prezesem pozostał M. Jurek, na 1. wiceprezesa wybrano M. Libickiego, na 2. wiceprezesa: P. Łączkowskiego, na skarbnika: P. Miereckiego, na sekretarza: Jacka Turczyńskiego. W skład Zarządu weszli ponadto: Z. Czerwiński, K. Nowak, Anna Potok i Andrzej Judek.

W deklaracji ideowo-politycznej WKP ŁiW zapisano m.in.: „Nasze zasady i ograniczona suwerenność państwa sytuują nas w ideowej opozycji wobec aktualnego ośrodka władzy, tzn. partii marksistowsko-leninowskiej”. W 1988 Kluby Ład i Wolność zostały również zarejestrowane w Koninie i Gorzowie Wlkp. Przedstawiciele 3 Klubów spotkali się po raz pierwszy 14 I 1989 w Poznaniu, 11 II 1989 powołali Komitet Porozumiewawczy Klubów Politycznych Ład i Wolność. 1988-1989 WKP ŁiW wydawał oświadczenia odnoszące się do ówczesnej sytuacji politycznej i ekonomicznej w Polsce, protestował przeciwko stosowaniu siły wobec strajkujących robotników w VIII 1988, brał udział w organizowaniu legalnych protestów, np. przeciwko budowie elektrowni atomowej w Klempiczu. Członkowie Klubów uczestniczyli w pracach „S” i KO „S” w Poznaniu.

W 1989 działalność Klubu ewoluowała w kierunku przekształcenia go w partię polityczną. 28 X 1989 jego członkowie wzięli udział w powołaniu ZChN. Chociaż Klub formalnie nadal istniał, faktycznie jego działalność wygasła na początku 1990.

Przemysław Zwiernik

Opcje strony

do góry