Hasła rzeczowe

Wiosna

"Wiosna", pismo informacyjne TKZ w Zakładach Wytwórczych Lamp Elektrycznych im. Róży Luksemburg w Warszawie, finansowane ze składek związkowych. Wydawane jako miesięcznik II 1983 – II 1984.

Ukazało się 10 nr., drukowanych techniką sitodruku przez Wiesława Kutnego i Andrzeja Matysiaka, pracowników ZWLE (w domu W. Kutnego w Milanówku) w nakładzie 50-100 egz.

W składzie redakcji: członkowie TKZ i współpracownicy.

Publikowano informacje z życia związkowego, ZWLE, m.in. dotyczące zarządzeń dyrekcji, decyzji TKZ, oraz kwartalne sprawozdania z wykorzystania składek związkowych zebranych przez TKZ.

Kolportaż w zakładzie przez struktury związkowe: z Milanówka nakład zabierany przez drukarzy, następnie przerzucany przez bramę zakładu, najczęściej przez Urszulę Jędrzejczyk, organizatorkę dalszego kolportażu.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry