Hasła rzeczowe

Właściwy Tor

"Właściwy Tor", podtytuł „Biuletyn informacyjny NSZZ „Solidarność” Kolejarzy Pomorskiego OKP”.

Z propozycją wydawania własnego tygodnika poświęconego pracy na kolei wystąpił Henryk Jarząbek. Sygnalny numer w nakładzie 220 egz. wydany w II 1981 opracował Jan Tarnowski. Nr 1 datowany 6 III 1981 zredagował Henryk Jarząbek. Nr. 2-5 redagowali Jarząbek i Tarnowski. Od nr. 6 do redakcji dołączył Ewaryst Waligórski, następnie Eugeniusz Wachowski, Waldemar Zuzankiewicz. Po odejściu do Zarządu Regionu Ewarysta Waligórskiego i Jana Tarnowskiego do redakcji dołączyli Ryszard Bogacz i Roman Rumiński. Nakład wynosił 1500 egz.

„Właściwy Tor” był typowym pismem informacyjno-związkowym i służył wymianie informacji pomiędzy władzami kolejarskiej „S” i jej członkami w terenie.

Po 13 XII 1981 ukazały się dwa numery zachowujące szatę graficzną, ale nie jest znany wydawca ani nakład. Od reaktywowania „S” wychodzi nieregularnie.

 

Jan Tarnowski

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry