Hasła rzeczowe

Woda na Młyn

"Woda na Młyn", pismo wydawane przez NZS Instytutu Nauk Politycznych we Wrocławiu 1 XI 1980 – 8 X 1981; od nr. 6 podtytuł: „Biuletyn NZS Instytutu Nauk Politycznych UWr”.

Ukazało się 8 nr. o obj. 8-40 s. w formacie A4 i A5, drukowanych techniką offsetową, nakład nieustalony; miesięcznik.

W składzie redakcji: Jacek Burzyński, Ryszard Dobski, Adam Grabowski, Adam Kawalc, Jerzy Landzberg, Andrzej Liczmonik, Aleksander Popiel, Antoni Wójtowicz. Druk: Uniwersitas.

Publikowano teksty dotyczące ważniejszych wydarzeń wiążących się z działalnością NZS i „S”, organizacji studiów politologicznych, zmian programu, sposobu prowadzenia zajęć, doboru przedmiotów, rocznic historycznych. Zamieszczano artykuły dotyczące najnowszej historii, przeglądy prasy, polemiki, relacje ze strajków studentów. Dużo miejsca poświęcono wydarzeniom Marca 1968: cytowano dokumenty: listy, rezolucje, apele środowisk twórczych i naukowych wystosowane do władz partyjnych i państwowych oraz przemówienia przywódców partii i państwa. Dostrzegano także zmiany, jakie zaszły w środowisku akademickim w październiku 1956.

Pismo do użytku wewnątrzorganizacyjnego.

Iwona Demczyszak

Opcje strony

do góry