Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14740,Wolne-Slowo.html
2023-09-25, 18:55

Wolne Słowo

„Wolne Słowo”, pismo wydawane w Krakowie przez Krakowski Komitet Oporu Społecznego I 1983 – VIII 1984. Ukazało się 18 n-rów, obj. 1–14 s., format A4, druk na powielaczu w prywatnych mieszkaniach, nakł. ok. 500 egz.; miesięcznik. W redakcji: Stanisław Iskra, Piotr Zieliński (ps. Marcin Podgórski), Jakub Bodziony – współzałożyciele, autorzy, drukarze, kolporterzy; III 1983–1984 drukowane i kolportowane także przez Józefa Ratajczaka. Publikowano informacje i komentarze dot. bieżących wydarzeń w regionie, kraju i na świecie, oświadczenia i apele KOS, materiały historyczne, analizy polityczne, wywiady, wiersze (m.in. Ryszarda Krynickiego), poradniki dla działaczy podziemia (np. Prawo do odmowy wyjaśnień lub zeznań osoby wezwanej na przesłuchanie); ponadto informowano o internowaniach i represjach, zamieszczano przedruki (m.in. z „Woli”, „Kursu”). Kolportowane bezpłatnie, gł. na krakowskich uczelniach.

 

Sławomir Chmura, Paweł Goleń

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony