Hasła rzeczowe

Wolne Słowo (Tczew)

„Wolne Słowo”, podtytuły: „Gazeta Tczewska”, „Pismo NSZZ «Solidarność» Ziemi Tczewskiej”, wydawane w Tczewie 31 III 1988 – 14 IV 1989; powstało z połączenia dwóch pism: „Gazety Tczewskiej” i „Wolnego Słowa”. Pierwsze 3 nr. z mottem: ''Solidarność nie da się podzielić ani zniszczyć'' (Lech Wałęsa).

Ukazało się 11 nr. (w tym jeden podwójny) o obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych techniką sitodruku, na offsecie i powielaczu w nakładzie ok. 2 tys. egz.; miesięcznik. Stosowano numerację ciągłą liczoną w nietypowy sposób (od n-ru 1/79 w 7. roku wydawania pisma): ''Chcąc zachować dorobek obu redakcji, postanowiliśmy zsumować liczbę wydanych nr. „GT” (41) i „WS” (37) oraz uwzględnić liczbę lat wydawania „GT”, której pierwszy numer wyszedł 13 grudnia 1982 roku''.

W składzie redakcji: Czesław Czyżewski (redaktor naczelny), Wojciech Kreft i Roman Bojanowski.

Zamieszczano teksty dotyczące Tczewa i kraju, poruszano tematykę historyczną i etyczną. Nr 3/81 z 3 V 1988 zawiera relacje ze strajku majowego w Gdańsku i Nowej Hucie. W nr. 88 (tylko ten nr nie miał podwójnej numeracji) ukazał się artykuł R. Bojanowskiego ''O co tu chodzi'', opisujący spór między działaczami tczewskiego MKO i TZR w Gdańsku, wynikły na spotkaniu 28 II 1989.

Kolportowano na terenie Tczewa i okolic.

W XII 1989 pismo zaczęło ukazywać się legalnie.

 

Wojciech Turek

Opcje strony

do góry