Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14754,Wolny-Rolnik.html
18.05.2024, 14:50

Wolny Rolnik

"Wolny Rolnik", pismo Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego „S” RI w Zielonej Górze, wydawane 29 VII – 20 X 1981, przeznaczone dla członków związku i do wewnętrznego kolportażu; podtytuł w nr. 1: „Pismo”, w następnych „Biuletyn NSZZ RI «Solidarność» w Zielonej Górze”.

Ukazało się 5 nr. w formacie A4, drukowanych na offsecie w Lubuskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Turystycznej Lubtour w Zielonej Górze i Zakładzie Poligrafii Wyższej Szkoły Pedagogicznej tamże w nakładzie 5-8 tys. egz.; dwutygodnik.

Skład redakcji nr. 1-3: Arkadiusz Olszowy (redaktor naczelny), Maciej Ołtarzewski, Jerzy Podbielski i Stanisław Jaśkiewicz, redaktorzy techniczni: Aleksandra Józefowska, Majka Krzycka i Andrzej Pawłowski, fotoreporterzy: Ryszard Wolny i Gwidon Obałkowski; skład redakcji nr. 4-5: Stanisław Jaśkiewicz (redaktor naczelny), Maciej Ołtarzewski, Jerzy Podbielski. Adres redakcji: Zielona Góra, al. Niepodległości 32.

Pismo informacyjne, adresowane do związkowców z „S” RI, ale poruszające także problemy „S” pracowniczej. Redakcja służyła pomocą rolnikowi jako przedsiębiorcy rolnemu, który utrzymywał kontakty z innymi podmiotami: z gminną spółdzielnią, bankiem, urzędem gminy. Informowano o różnych posunięciach partii i rządu w stosunku do rolników indywidualnych. Drukowano listy do redakcji traktujące o bieżących problemach rolników.

Cena 5-10 zł.

 

Elżbieta Wojcieszyk

Opcje strony