Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14761,Wprost.html
2022-07-04, 08:30

Wprost

"Wprost", pismo wydawane 30 X – 30 XI 1981, podtytuł: „Dwutygodnik NSZZ «S» przy Politechnice Łódzkiej”, następnie „Biuletyn informacyjny Komisji Zakładowej NSZZ «S» przy Politechnice Łódzkiej”.

Ukazały się 3 nr. o obj. kilku s. w formacie A4, w nakładzie ok. 1 tys. egz., druk techniką offsetową.

Redaktorem pisma był Marek Adamiec.

Informowano o sytuacji na Politechnice Łódzkiej i w innych łódzkich uczelniach oraz o działalności „S”.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Ziemia Łódzka, Łódź

Opcje strony