Hasła rzeczowe

Wrocławski Student

„Wrocławski Student”, podtytuł: „Miesięcznik społeczno-kulturalny”, podziemne pismo wydawane V 1987–26 V 1989 we Wrocławiu; w stopce redakcyjnej do nr. 7 jako wydawcę podawano Wydawnictwo Kursywa oraz informację: „drukowali studenci wrocławscy”. Założone przez Janusza Laskę, Tomasza Szaynoka i Roberta Pieńkowskiego, działaczy NZS Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukazało się 10 nr. (nr 9 wydanie spec. poświęcone IV Nadzwyczajnemu KZD NZS, nr 10 wydanie spec. strajkowe), miesięcznik (między XII 1987 a X 1988 przerwa w wydawaniu), obj. 2 i 8–12 s., format A4, druk offsetowy i techniką sitodruku, nakł. 2000–6000 egz. W redakcji do nr. 4: J. Laska (ps. Ernest Pardubicki, redaktor nacz. do nr. 4, nast. współpracownik redakcji), T. Szaynok i R. Pieńkowski (ps. Ryszard Tomicki, Krzysztof Sikorski, Elżbieta W., Aleksy Mir, Redakcja), nast. od XI 1988 (nr 5) w redakcji tylko R. Pieńkowski. Opublikowano pojedyncze teksty Jarosława Obremskiego i Edwarda Czapiewskiego. W celu ułatwienia kontaktu czytelników z redakcją w nr. 1–4 podano adres T. Szaynoka.

Na łamach pisma zamieszczano teksty dot. spraw studenckich, m.in. wznowienia na UWr niezależnej organizacji samopomocowej Bratnia Pomoc, samorządu studenckiego, kultury, Domu Studenckiego Wagant, zmiany patrona UWr, studenckich praktyk robotniczych, informacje o działalności nieformalnego samorządu studenckiego Dwunastka Dwunastka Dwunastka, nieformalna studencka grupa samorządowa działająca na Uniwersytecie Wrocławskim 1986–1989. i NZS, publikacje dokumentów samorządu studenckiego i NZS, a także art. historyczne. Publikowano rysunki i komiksy satyryczne oraz wywiady (z Pawłem Kociębą‑Żabskim, Pawłem Skrzywankiem, Jackiem Protasiewiczem i Karolem Modzelewskim). Kolportaż bezpłatnie wśród studentów uczelni Wrocławia.

 

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Wrocław, NZS

Opcje strony

do góry