Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14769,Wszechnica-Zwiazkowa-NSZZ-Solidarnosc-Slaska-Opolskiego.html
2023-12-10, 09:21

Wszechnica Związkowa NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego

Wszechnica Związkowa NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego, powołana 18 XII 1980 z inicjatywy Jarosława Chołodeckiego, przewodniczącego KZ „S” w Przedsiębiorstwie Techniczno-Handlowym Motoryzacji Polmozbyt w Opolu; III-XII 1981 działalnością Wszechnicy kierował Józef Zdanowicz, nauczyciel ZSZ nr 3 w Opolu, przewodniczący Koła „S”. Do VI 1981 Wszechnicy udało się zorganizować ok. 20 spotkań, m.in. z Ryszardem Bugajem, Januszem Korwin-Mikke, Jackiem Kuroniem, Stefanem Kurowskim, Karolem Modzelewskim i Jadwigą Staniszkis. 21 IX 1981 opolska Wszechnica zainaugurowała drugi rok swojej działalności spotkaniem z Jerzym Brykczyńskim, działaczem ROPCiO; następnie wykłady mieli Bogdan Cimała i Stanisław Sławomir Nicieja; 7 XII 1981 S.S. Nicieja wygłosił kolejny odczyt. Spotkania Spotkania "Spotkania", podtytuł „Niezależne pismo młodych katolików”, pismo wydawane w Lublinie, okresowo także w Krakowie i Warszawie, 1977-1988. odbywały się w klubie Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Opolu, dzięki staraniom KZ „S” tego zakładu; we IX i X 1981 podczas I KZD opolska Wszechnica organizowała codzienne spotkania informacyjne dot. zjazdu.

Wprowadzenie stanu wojennego zakończyło działalność Wszechnicy; 13 XII 1981 internowano J. Chołodeckiego, 29 IV 1982 J. Zdanowicza z powodu działalności podziemnej (współpraca z środowiskiem wydającym i kolportującym podziemne pismo „Sygnały Wojenne”). J. Chołodecki w Ośr. Odosobnienia w Nysie, Grodkowie, a zwłaszcza pod patronatem Rady Więziennej w Uhercach współorganizował działalność samokształceniową, m.in. w ramach więziennej Wszechnicy (Uherce).

 

Zbigniew Bereszyński

Region Śląsk Opolski, Opole

Opcje strony