Hasła rzeczowe

Wybory do Rad Narodowych w województwie katowickim 17 VI 1984

"Wybory do Rad Narodowych w województwie katowickim 17 VI 1984". Przewodniczący RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tadeusz Jedynak apelował w III 1984 do mieszkańców Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego: „Nie wolno nam dopuścić, by niewielka grupa ludzi rządzących wyłącznie w oparciu o terror i wschodniego mocodawcę – zrobiła z nas posłusznych wykonawców swojej woli. Każdy, kto ma na sercu dobro Śląska i kraju, szczególnie członkowie «Solidarności» oraz ci, których powołaniem jest wskazywać nam drogę do prawdy, moralności i godności człowieka, powinien uznać wezwanie TKK do bojkotu wyborów...”.

Między 1 V a 17 VI 1984, jak podają statystyki SB, rozrzucono 18 589 ulotek o treści antysocjalistycznej i nawołującej do bojkotu wyborów. SB, chcąc przeszkodzić opozycji i utrzymać spokój w czasie kampanii wyborczej i podczas samych wyborów, przeprowadziła dwie akcje o kryptonimach Tęcza Tęcza „Tęcza”, pismo wydawane w Raciborzu przez sekcję wydawniczą Grona Młodzieży Niezależnej. 84 i Urna. Akcje te zakładały oprócz monitorowania sytuacji społecznej w województwie i zabezpieczenia przebiegu wyborów, przede wszystkim wzmożoną inwigilację opozycji podziemnej. W okresie bezpośrednio poprzedzającym wybory, jak i w ich dniu przeprowadzono 1518 rozmów ostrzegawczych z ludźmi „S”, dokonano 379 przeszukań pomieszczeń oraz zatrzymano 57 osób. W noc poprzedzającą wybory i w dniu ich trwania SB zanotowała 18 faktów kolportażu ulotek antysocjalistycznych i 7 przypadków wykonania napisów naściennych o treści antykomunistycznej.

Według oficjalnych danych frekwencja w województwie katowickim wyniosła 77 %. Prasa partyjna pisała o nieudanym bojkocie wyborów organizowanym przez przeciwników politycznych i ich kapitalistycznych sojuszników. „S”, która w dniu wyborów kontrolowała ich przebieg przy pomocy swoich obserwatorów (Społeczna Komisja Kontroli Wyborców), ogłosiła swój sukces. Metodę liczenia głosów „3x5” zastosowano w 22 obwodach, zaś 62 obwody objęto obserwację ciągłą. Według obliczeń „S” frekwencja wyniosła w województwie katowickim 57-59%.

Tomasz Szafron

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry