Hasła rzeczowe

Wydawnictwo im. Grzegorza Przemyka

Wydawnictwo im. Grzegorza Przemyka, oficyna poetycka działająca 1985-1988 w Siedlcach, nazwana przez młodych poetów skupionych wokół niej w hołdzie innemu młodemu poecie zamordowanemu przez MO.

Założycielem i redaktorem prowadzącym był Edward Kopówka, któremu pomagali (również w składaniu książek) Stanisław Jastrzębski, Janusz Kowalski, później Wiesław Maliszewski.

Bezpośrednią inspiracją były wydane przez NOWą tomiki G. Przemyka i jego matki Barbary Sadowskiej. Oprawą plastyczną tomików zajmowali się Joanna Andrzejewska, Andrzej Budrecki i Tomasz Nowak.

Drukowano na offsecie w drukarni Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach (tzw. dojście J. Kowalskiego) w nakł. 200 egz., kolportaż poprzez struktury podziemnej „S” i NZS w Siedlcach, Lublinie i Warszawie oraz poprzez indywidualne kontakty autorów.

Ukazało się 6 zbiorków wierszy: S. Jastrzębskiego ''Tylko róża'' (1985) i ''Pełnia dojrzewania'' (1988), E. Kopówki ''Memento mori'' (1986) i ''Wędrówki neofity'' (1988), W. Maliszewskiego ''Nazwać'' (1987), Witolda Bobryka ''Próba słowa'' (1988).

 

Krzysztof Biernacki

Opcje strony

do góry