Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14794,Wydawnictwo-Polska-i-Polityka.html
2023-12-11, 22:22

Wydawnictwo Polska i Polityka

Wydawnictwo Polska i Polityka, założone pod koniec 1984 w Łodzi z inicjatywy Aleksandry Więckiewicz, działaczki KPN, dokonującej wyboru pozycji do wydania, przygotowującej matryce do druku oraz uczestniczącej w drukowaniu, początkowo z Markiem Więckiewiczem, następnie z synem, Pawłem Kozłowskim.

Drukowano techniką sitodruku w mieszkaniu przy ul. Brackiej 45 m. 12 w Warszawie.

1984-1986 ukazało się łącznie 10 broszur wydanych w formacie A6, w przeciętnym nakładzie 1-2 tys. egz. Ukazały się pozycje autorstwa Władimira Bukowskiego, Jędrzeja Giertycha, ks. Stanisława Małkowskiego, ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Mieczysława Nowaka, Józefa Piłsudskiego, Romualda Szeremietiewa, Aleksandra Zinowiewa. Kolportowano głównie przez struktury KPN.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony