Hasła rzeczowe

Wydawnictwo Vist

Wydawnictwo Vist – wydawnictwo funkcjonujące we Wrocławiu jako jedna z części składowych Solidarności Dolnego Śląska założonej przez studentów i pracowników Instytutu Geologii UWr. Oficyna Oficyna Oficyna, wydawnictwo podziemne działające 1983-1988 w Szczecinie, założone z inicjatywy Sławomira Lenera. Oficynę utworzył zespół wydający pismo „Obraz” (zmiana nazwy wynikała z rozszerzenia zakresu działania grupy oraz dążenia do zdezorientowania SB). W skład redakcji wchodzili: S. Lener (odpowiadający za stronę graficzną), Edward Wiśniewski oraz Piotr Mync. specjalizowała się w wydawaniu książek filozoficznych, historycznych i politologicznych. Pierwsza pozycja sygnowana przez Vist ukazała się w 1984 r. Do ważniejszych tytułów wydanych przez wydawnictwo należą „Historia polityczna Polski” Krystyny Kersten, „Najnowsza historia Polski” Wojciecha Roszkowskiego (wydane w ramach Biblioteczki ucznia), analiza różnic między systemami politycznymi autorstwa Jana Koziara wydana w trzech częściach („Tezy o Marksie”, „Komunizm a faszyzm”, „Komunizm a socjalizm”). Oprócz tego wydawano śpiewniki, opowiadania i pismo „Konkret. Almanach wrocławski”. V. korzystał z bazy poligraficznej SDS, książki drukowano na offsetach (dysponowano czterema takimi urządzeniami), powielaczach, a także przy zastosowaniu sitodruku. Nakład był kolportowany przez Centrum Informacyjne SDS, którym kierował Rafał Pestkowski. Szefem wydawnictwa był Janusz Laska, jego zastępcą Tadeusz Krupiński (junior). Drukującymi byli m.in. Barbara i Zbigniew Kobyłeccy. Działalność wydawniczą finansowano głównie ze sprzedaży książek, z datków, oraz pomocy płynącej z Zachodu. Źródłem, z którego zaopatrywano się w papier były instytucje wojskowe, farbę i matryce sprowadzano przeważnie zza granicy (w tym z Czechosłowacji). Wydawnictwo zakończyło działalność w 1989 r.

Kamil Dworaczek

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry