Hasła rzeczowe

Wyrostek

"Wyrostek", podtytuł: „Pisemko młodzieży szkolnej”, wydawane we Wrocławiu 1 IV 1983 – 1 VI 1987. Tytuł zaczerpnięty z propagandy komunistycznej stanu wojennego, często posługującej się słowem „wyrostek” na określenie młodych uczestników nielegalnych demonstracji. Powstało z trzech ulotnych pism wydawanych we wrocławskich szkołach: „Wolnego Licealisty”, „Głosu Ukosów” i „Zomolka”.

Ukazało się 71 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A4, w nakładzie 0,5-1,2 tys. egz.; dwutygodnik, nie wychodziło w czasie wakacji. IX 1984 – V 1985 publikowano dodatek pt. „Kamień Wyrostka”, ukazały się 3 nr. z mottem: „Potrzebne jest opanowanie i silny wiatr” (z rozmowy z szefem jednej z grup ulotkowych Regionu Mazowsze).

W składzie zespołu: nauczyciele działający w „S” Pracowników Oświaty, m.in. wrocławski polonista Tadeusz Patrzałek, oraz uczniowie.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry