Hasła rzeczowe

Wytrwamy

"Wytrwamy", regionalne podziemne pismo częstochowskiej „S”, wydawane 4 V 1985 – VI 1989 przez RKK „S” (od IV 1989 przez RKW) Regionu Częstochowa.

Ukazały się 32 nr. o obj. 4 s. w formacie A4 i A5, drukowane początkowo na powielaczu ręcznym, od III 1986 techniką sitodruku w nakładzie ok. 1,5-2 tys. egz.; miesięcznik (co roku zawieszany na kilka mies. z powodu aresztowań).

Pismo założone i redagowane przez Zbigniewa Muchowicza, od XII 1986 przez Józefa Urbanka. Drukowane do III 1986 przez Stefana Herberta Dąbka, Jana Kramarskiego i Urszulę Bal, do IX 1987 przez Zbigniewa Gierlińskiego i Adama Czarnotę, następnie przez członków RKK, głównie Waldemara Ziębacza, A. Czarnotę i Aleksandra Przygodzińskiego.

Publikowano głównie oświadczenia RKK, informacje z regionu, relacje z Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę, komentarze polityczne, komunikaty jawnie działającego Komitetu Ochrony Interesów Społeczeństwa Regionu Częstochowa (nr. 4, 7, 8); w nr. 17 zamieszczono roczne sprawozdanie finansowe RKK (1986-1987), w ostatnich nr. informacje o ujawniających się KZ „S”.

Kolportowane bezpłatnie.

Wojciech Rotarski

Opcje strony

do góry