Hasła rzeczowe

Z Podziemia

"Z Podziemia", podtytuł: „Pismo Regionalnego Komitetu Związkowego NSZZ «Solidarność» Region Pomorze Zachodnie”, od nr 4 (z 1982): „Pismo Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ «Solidarność» Region Pomorze Zachodnie”, wydawane w Szczecinie 15 IV 1982 – IV 1985.

Ukazały się 44 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowane na offsecie i techniką sitodruku w nakładzie 1,5 tys. egz.; z założenia dwutygodnik, wychodziło nieregularnie. Od nr. 34 (z 1984) sygnowane przez Szczecińskie Wydawnictwo „S”, Drukarnia nr 5.

W składzie redakcji: Stanisław Zabłocki, Grzegorz Durski, Jakub Dąbrowski, Dominik Górski, Andrzej Wojtczuk, Antoni Alejski, Adam Olearski, Leonard Baliński, Stanisław Kozłowski, Juliusz Prandecki.

Zamieszczano, obok spraw regionalnych, przedruki z „Solidarności Walczącej”, „Informacji Bieżących”, „Tygodnika Mazowsze”, teksty pisane w Ośr. Odosobnienia. Po 13 XII 1981 publikowano apele do społeczeństwa wzywające do trwania w oporze oraz odezwy do członków „S” Region Pomorze Zachodnie. W 1983 wprowadzono stałą rubrykę: ''Kronika więźniów politycznych'', w której przedstawiano sylwetki aresztowanych członków KK.

Pismo o zasięgu wojewódzkim.

 

Paweł Szulc

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry