Hasła rzeczowe

Z Rąk do Rąk

"Z Rąk do Rąk", pismo Tymczasowej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej działającej na ziemi dzierżoniowskiej (od 14 VI 1982); początkowo podtytuł brzmiał: „Tygodnik Stanu Wojennego NSZZ «S» Region Dolny Śląsk: Dzierżoniów, Bielawa, Świdnica”; wychodziło 1982 – VI 1989.

Ukazało się ponad 100 nr. o obj. od 2 do kilku s. w formacie A4, 1982-1988 drukowanych techniką sitodruku, w 1989 m.in. na powielaczu marki Alcatel, uzyskanym z wrocławskiego RKS „S” Dolny Śląsk, w nakładzie ok. 500 egz., sporadycznie do 1000 egz; od 1 III 1982 tygodnik, 1984-1988 wychodziło nieregularnie, w 1989 ponownie tygodnik. Nr 1 (nie zachował się) zredagował i złożył za pomocą zestawu Mały Drukarz Mirosław Góral, kolejne drukowano techniką sitodruku w prywatnych mieszkaniach i na strychach, często zmieniając lokalizację. Część nr. wydrukowano w Świdnicy, dołączając wkładkę świdnicką do nr. kolportowanych w miejscowych zakładach pracy.

Inspiratorem i pomysłodawcą tytułu oraz głównym redaktorem przez cały okres wydawania pisma był Andrzej Bartoszyński, teksty pisali i przepisywali m.in. Mateusz Cegiełka, M. Góral, Marian Kowal, Waldemar Rychel, Teodozja Wilczyńska; szatę graficzną współtworzył Andrzej Szermer. W zdobywanie papieru, farby i druk zaangażowani byli m.in. Franciszka Czaja, Bożena Czapla, Andrzej Kozłowski, Elżbieta Kuczyńska, Edward Kumorek, Krystyna Nowak, Barbara Pikuła, Teresa Szczepaniak, Maria Szkudlarek, Elżbieta Ślęzak, Ireneusz Wagnerowski, Janusz Józef Woźniak, w Świdnicy m.in. Franciszek Chrobak, Waldemar Jakubiec i Wiesław Modzelewski. 1988-1989 powielacz Alcatel znajdował się pod kontrolą operacyjną SB (umieszczony w mieszkaniu TW).

Pismo informowało o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju oraz regionu, od VI 1982 zamieszczało komunikaty z posiedzeń TMKK oraz jej oświadczenia i apele. Stałymi rubrykami były: „Represje” (obejmujące lokalnych działaczy) oraz „Nasi kolaboranci” (zawierające listy imienne współpracowników SB i tzw. betonowych odnowicieli PZPR). W 1989 informowało o odradzaniu się legalnych struktur zakładowych i ponadzakładowych „S”.

Ewa Chabros

Region Dolny Śląsk, Dzierżoniów

Opcje strony

do góry