Hasła rzeczowe

Zarysy

"Zarysy", pismo wydawane w 1983 we Wrocławiu przez Młodzieżowe Jednostki Oporu. Głównymi inicjatorami pisma byli Sławomir Niećko, Ewa Kapała i Piotr Buzar. Artykuły powstawały we współpracy z pracownikami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ukazał się 1 nr. drukowany na powielaczu przez Sławomira Niećkę. Oznaczony był datą „październik 1983”, liczył 10 stron i miał nakład ok. 1000 egz.

Służba Bezpieczeństwa przerwała druk drugiego numeru w XII 1983. Obsługującego powielacz Sławomira Niećkę zaskoczono podczas druku. Z nieukończonego wydania ocalała tylko pierwsza strona, zawierająca nagłówek i jeden artykuł.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry