Hasła rzeczowe

Zeszyty Niezależnej Myśli Lekarskiej

"Zeszyty Niezależnej Myśli Lekarskiej", pismo powstało z inicjatywy Zofii Kuratowskiej i Społecznej Komisji Zdrowia, której celem było kontynuowanie działań podjętych przez „S” 1980-1981, opracowanie Raportu o stanie zdrowia narodu oraz programu działań reformatorskich w ochronie zdrowia. Wychodziło III 1984 – IV 1990 w Warszawie.

Wydano 24 zeszyty, nr. 1-25, nr 17/18 podwójny (I 1989), format zmienny, numeracja ciągła, wychodziło nieregularnie, nakład 500-1000 egz., nr. 1-8 drukowane na powielaczu, od nr. 9 druk na offsecie, nr. 1-4 w Terenowym Komitecie Oporu „S” Region Mazowsze, od nr. 5 – Terenowym Komitecie Oporu „ S”, nr. 10-11 w Niezależnej Oficynie Wydawniczej, od nr. 12 NOWej.

Redakcja: Z. Kuratowska (redaktor naczelna), Zbigniew Chłap, Ewa Wolak, Krzysztof Józef Wojtyłło, Edmund Wnuk-Lipiński, Anna Tymowska, Bożena Pietrzykowska, Irena Głowaczewska, Grzegorz Jaszuński, Alicja Gil (redaktor techniczna), współpracownicy: Wanda Piotrowska (lokal redakcji), Krystyna Piekarska (przepisywanie), Maria Czarnecka (transport z drukarni). Autorzy: członkowie redakcji oraz m.in. Antoni Bielewicz, Jerzy Kropiwnicki, Ryszard Jakubowski, Ewa Szumańska, Urszula Danek, Marek Edelman, Magdalena Sokołowska, Janina Rościszewska, Wojciech Maksymowicz, Tadeusz Chruściel.

Redakcja kierowała pismo nie tylko do środowiska lekarskiego, lecz także do wszystkich, którym były bliskie sprawy zdrowia narodu. Zeszyty zawierały opracowania naukowe, popularyzatorskie, statystyczne, artykuły publicystyczne, notatki informacyjne oraz teksty wykładów lub odczytów, które z powodu cenzury nie mogły ukazać się w oficjalnych wydawnictwach. „Zeszyty” reagowały na oficjalną dezinformację i demaskowały fałszywe dane dotyczące zdrowia społeczeństwa i stanu służby zdrowia, podejmowały tematy tabu, ukrywane przed opinią publiczną, analizowały i wyjaśniały przyczyny upadku prestiżu zawodu lekarza i pielęgniarki w systemie komunistycznym, propagowały etyczne postawy pracowników służby zdrowia i konieczność powstania samorządowych izb lekarskich, m.in. Z. Kuratowska, ''Izby Lekarskie – konieczne czy niepotrzebne'', nr 17/18 (1989), propagowały konieczność przywrócenia udziału instytucji kościelnych i zakonnych w służbie zdrowia i opieki Kościoła nad lecznictwem w Polsce, przedstawiały prace nad reformowaniem ochrony zdrowia. Wydanie specjalne nr 2 (1984) dedykowane pamięci ks. Jerzego Popiełuszki, w nr. 3 (1985) wyniki sekcji jego zwłok. Nr. specjalne: nr 5 (1985) ''Po tragedii we Włocławku'' – poświęcony ukrywanej przez władze śmierci 8 noworodków po zakażenia w szpitalu, nr 20 (1989) ''Po okrągłym stole. Obrady podzespołu ds. zdrowia''.

Pismo kolportowane było poprzez sieć podziemnych KZ „S” w służbie zdrowia w Warszawie, Regionie Mazowsze oraz innych regionach.

 

Stanisław Grzonkowski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry