Hasła rzeczowe

Zielonogórski Serwis Informacyjny «Solidarność»

"Zielonogórski Serwis Informacyjny Serwis Informacyjny "Serwis Informacyjny", pismo wydawane 3-25 IX 1981 przez ZR „S” w Zielonej Górze (ostatni znany nr 26., faktycznie 16.). «Solidarność»". Edycja 1: 16 X – 5 XII 1981 pismo wydawane przez ZR „S” w Zielonej Górze.

Ukazało się 26 nr. o obj. 2-8 s. w formacie A5, A4, drukowanych na offsecie w nakładzie 15 tys. egz (nr 9), 8 tys. egz. (nr. 10-26).

Redagowane przez członków Prezydium ZR „S”, od nr. 25 red. Marian Podsada (rzecznik prasowy ZR), red. tech. Euzebiusz Fokszan (drukarz ZR).

Większość numerów (23) wydano w czasie konfliktu w Lubogórze i strajku generalnego w Regionie Zielona Góra; publikowano materiały dot. tych wydarzeń (np. informacje o sytuacji z Zakładzie Rolnym w Lubogórze, przebiegu protestów, relacje z rozmów z władzami, oświadczenia i komunikaty różnych struktur „S”); zamieszczano też komentarze dot. aktualnej sytuacji w Polsce i woj. zielonogórskim oraz informacje o sytuacji w innych regionach.

Pismo bezpłatne, kolportowane głównie poprzez struktury „S”.

Edycja 2: wiosna 1982 – XII 1983 pismo wydawane przez inny zespół.

Ukazało się co najmniej 27 nr. (bez numeracji ciągłej), przeważnie dwa razy w miesiącu, o obj. 2-4 s. formacie A4, przepisywane na maszynie do pisania, drukowane na hektografie i na ramce. W nr. z X 1982 określono „ZSIS” jako organ prasowy „S” Regionu Zielonogórskiego.

W składzie redakcji: Hieronima Liberkowska, Bogusław i Stanisława Grabowscy (także przepisywali woskówki), Dorota Skibińska, Franciszek Rymaszewski (drukarz).

Publikowano m.in. oświadczenia i komunikaty podziemnych struktur „S” (np. Tymczasowej Międzyzakładowej Komisji Wykonawczej NSZZ „S” w Zielonej Górze); informowano o represjach, wydarzeniach w Polsce i regionie, zamieszczano komentarze dot. aktualnej sytuacji i materiały publicystyczne; w nr. z XII 1983 (ostatnim) opublikowano fragmenty eseju politycznego ''Antyrakowski'' autorstwa Leszka Nowaka.

Pismo bezpłatne, kolportowane gł. w zielonogórskich zakładach pracy (np. w Zastalu, Polskiej Wełnie, ZETO i Lumelu).

1982-1984 redaktorzy, drukarze i kolporterzy „ZSIS” oraz działacze TMKW byli rozpracowywani przez Wydz. V KWMO/WUSW w Zielonej Górze w ramach SOR krypt. Pryzmat; XI 1983 – II 1984 zatrzymano 19 osób (w tym 10 tymczasowo aresztowano), 11 postawiono zarzuty w akcie oskarżenia, m.in. redagowania, sporządzania i kolportowania pisma. 2 VIII 1984 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze umorzył postępowanie na mocy amnestii.

Przemysław Zwiernik

Region Zielona Góra, Zielona Góra

Opcje strony

do góry