Hasła rzeczowe

Zielonogórski Serwis Informacyjny «Solidarność»

„Zielonogórski Serwis Informacyjny Serwis Informacyjny "Serwis Informacyjny", pismo wydawane 6 II 1981 – 11 XII 1981 przez Sekcję Informacji MKZ (później MKS), następnie Sekcję Informacji ZR Regionu Południowo-Wschodniego w Przemyślu. »Solidarność«”, edycja I: 16 X–5 XII 1981 pismo wydawane przez ZR „S” w Zielonej Górze, ukazało się 26 nr., obj. 2–8 s., format A5, A4, druk offsetowy, nakł. 15 tys. egz. (nr 9), 8 tys. egz. (nr. 10–26), redagowane przez członków Prezydium ZR „S”, od nr. 25 redaktor Marian Podsada (rzecznik prasowy ZR), redaktor techn. Euzebiusz Fokszan (drukarz ZR).

Większość nr. (23) wydano w czasie konfliktu w Lubogórze i strajku generalnego w Regionie Zielona Góra; publikowano materiały dot. tych wydarzeń (np. informacje o sytuacji w Zakładzie Rolnym w Lubogórze, przebiegu protestów, relacje z rozmów z władzami, oświadczenia i komunikaty różnych struktur „S”); zamieszczano też komentarze dot. aktualnej sytuacji w Polsce i woj. zielonogórskim oraz informacje o sytuacji w innych regionach. Pismo bezpłatne, kolportowane gł. poprzez struktury „S”.

Edycja II: wiosna 1982–XII 1983 pismo wydawane przez inny zespół, ukazało się co najmniej 27 wydań (bez numeracji ciągłej), przeważnie 2 razy w mies., w obj. 2–4 s., format A4, przepisywane na maszynie, druk na hektografie i na ramce. W nr. z X 1982 określono „ZSI” jako organ prasowy „S” Regionu Zielonogórskiego. W redakcji: Hieronima Liberkowska, Bogusław i Stanisława Grabowscy (także przepisywali woskówki), Dorota Skibińska, Franciszek Rymaszewski (drukarz).

Publikowano m.in. oświadczenia i komunikaty podziemnych struktur „S” (np. Tymczasowej Międzyzakładowej Komisji Wykonawczej NSZZ „S” w Zielonej Górze); informowano o represjach, wydarzeniach w Polsce i regionie, zamieszczano komentarze dot. aktualnej sytuacji i materiały publicystyczne; w nr. z XII 1983 (ostatnim) opublikowano fragmenty eseju politycznego Anty-Rakowski autorstwa Leszka Nowaka. Pismo bezpłatne, kolportaż gł. w zielonogórskich zakładach pracy (np. w Zastalu, Polskiej Wełnie, ZETO i Lumelu).

1982–1984 redaktorzy, drukarze i kolporterzy „ZSI” oraz działacze TMKW byli rozpracowywani przez Wydz. V KW MO/WUSW w Zielonej Górze w ramach SOR krypt. Pryzmat; XI 1983–II 1984 zatrzymano 19 osób (w tym 10 tymczasowo aresztowano), 11 w akcie oskarżenia postawiono zarzuty, m.in. redagowania, sporządzania i kolportowania pisma. 2 VIII 1984 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze umorzył postępowanie na mocy amnestii.

 

Przemysław Zwiernik

Region Zielona Góra, Zielona Góra

Opcje strony

do góry