Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14843,Ziemia-Gdanska.html
2022-11-29, 18:29

Ziemia Gdańska

"Ziemia Gdańska", pismo wydawane przez członków Solidarności Walczącej w Gdańsku 15 II 1984 – I 1985.

Ukazało się 10 nr. o obj. 4 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie ok. 2 tys. egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Dariusz Roszkowski, Andrzej Cybulski.

Zamieszczano bieżące informacje, komunikaty i oświadczenia, listy aresztowanych, publicystykę, przedruki z in. pism oraz wiersze.

Kolportowano na Wybrzeżu.

Piotr Brzeziński

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony