Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14857,Zwiazkowy-Dom-Kultury-Solidarnosc-w-Kaliszu.html
2023-10-01, 08:10

Związkowy Dom Kultury „Solidarność” w Kaliszu

Związkowy Dom Kultury „Solidarność” w Kaliszu, powstał wiosną 1981 na bazie rozwiązanego Międzyzakładowego Domu Kultury. Utworzony został z inicjatywy kaliskiej „S”. 12 III 1981 podpisano porozumienie między MKZ, reprezentowanym przez Antoniego Pietkiewicza, i dyrekcją 7 zakładów przemysłu lekkiego: Fabryki Wyrobów Runowych Runotex, Zakładów Przemysłu Jedwabniczego Wistil, Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego Polo, Zakładów Przemysłu Odzieżowego Kalpo, Kaliskich Zakładów Garbarskich Kalskór, Fabryki Części do Maszyn Włókienniczych i Odlewnia Metali Kalimet oraz Zakładów Przemysłu Ażurowego Haft.

Od VII 1981 osobą odpowiedzialną za ZDK „S” był wiceprzewodniczący ZR „S” Bogusław Śliwa. ZDK „S”, którego kierownikiem był Kryspin Gurgul z Pleszewa, mieścił się w Kaliszu przy al. Wojska Polskiego 115, ale miał jeszcze 2 placówki – przy al. Wolności 25 i przy ul. Górnośląskiej 6. Finansowymi podstawami jego działania były fundusze ze składek członków „S”, z wpłat z funduszy socjalnych, darowizn, dotacji i dochodów z działalności kulturalnej. W VI 1981 ZDK zatrudniał 9 pracowników pełnoetatowych i 17 instruktorów. W ZDK działała KZ, której przewodniczącym był Włodzimierz Gajewski (zatrudniony na etacie instruktora).

ZDK „S” prowadził działalność kulturalno-oświatową, propagandową, artystyczną, dokumentalną i zaspokajał potrzeby MKZ „S” na dokumentację fotograficzną związaną z ważnymi wydarzeniami, takimi jak odsłanianie pomników, obchody uroczystości państwowych, związkowych i kościelnych. W ZDK organizowano różne wystawy (m.in. w 1981 poświęconą kard. Stefanowi Wyszyńskiemu), zebrania związkowe, spotkania z ludźmi „S”.

Z ZDK związani byli m.in. Janusz Bachrynowski, Teresa Kurzajewska, Andrzej Różański, Krzysztof Szlachta, Tadeusz Sztandera, Wanda Znajkiewicz. ZDK „S” istniał do 13 XII 1981.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz

Opcje strony