Hasła rzeczowe

Żywią i Bronią

"Żywią i Bronią", podtytuł: „Pismo NSZZ RI «Solidarność»”, wydawane w Łodzi 3 VI – 8 XII 1981.

Ukazało się 9 nr. o obj. 12-16 s. w formacie A5, drukowanych na offsecie w nakł. 2 tys. egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Wojciech Bartnik, Andrzej Bogdański, Dariusz Drewnicz, Krzysztof Jachmann, Krzysztof Marszal, Zbigniew Dominiak (od nr. 5), Henryk Tomczak (od nr. 6), Mariola Dudkiewicz (od nr. 8), Mieczysław Korczak (nr 9); współpracownicy: Grzegorz Grabowski, Elżbieta Rogala (adres redakcji: Łódź, ul. A. Struga 26, następnie ul. Piotrkowska 260); druk: Dział Poligrafii ZR „S” Ziemi Łódzkiej.

Zamieszczano artykuły omawiające problemy wsi oraz materiały dot. działalności „S” RI na terenie kraju i w regionie łódzkim.

Kolportowano głównie w Łodzi i regionie.

Pismo ponownie wydawane w 1989, redaktor: Janusz Merecz.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Ziemia Łódzka, Łódź

Opcje strony

do góry