Hasła rzeczowe

Żywią i Bronią

„Żywią i Bronią”, podtytuł: „Pismo NSZZ RI «Solidarność»”, wydawane w Łodzi 3 VI – 8 XII 1981. Ukazało się 9 n-rów, obj. 12–16 s., format A5, druk na offsecie, nakł. 2 tys. egz. drukowane przez Dział Poligrafii ZR „S” Ziemi Łódzkiej; wychodziło nieregularnie. W redakcji: Wojciech Bartnik, Andrzej Bogdański, Dariusz Drewnicz, Krzysztof Jachmann, Krzysztof Marszal, Zbigniew Dominiak (od n-ru 5), Henryk Tomczak (od n-ru 6), Mariola Dudkiewicz (od n-ru 8), Mieczysław Korczak (nr 9); współpracownicy: Grzegorz Grabowski, Elżbieta Rogala; adres redakcji: Łódź, ul. Andrzeja Struga 26, nast. ul. Piotrkowska 260. Zamieszczano artykuły omawiające problemy wsi oraz materiały dot. działalności „S” RI w kraju i w regionie łódzkim. Kolportowane gł. w Łodzi i regionie. W 1989 kontynuowano wydawanie pisma pod red. Janusza Merecza.

Włodzimierz Domagalski

Opcje strony

do góry