Hasła rzeczowe

Wydawnictwo Niepodległość

Wydawnictwo Niepodległość, związane z LDPN, działało w Warszawie 1984–1989; założyciel i szef Piotr Majchrzak. Drukarze: Witold Jochym, Paweł Kurdbanowski; prace intro­ligatorskie: Dariusz Cherubin, Witold Missala, Jacek Laskow­ski; skład komputerowy: J. Laskowski, W. Missala; klisze: P. Majchrzak. Drukowano m.in. w mieszkaniu P. Majchrzaka, pocz. techniką sitodruku, późn. na własnym offsecie. Ukazało się 18 książek i broszur; format A5, w przeciętnym nakł. 1,5–2 tys. egz. Pierwszą publikacją był wybór artykułów programowych miesięcznika „Niepodległość” z l. 1982–1983. Drukowano utwory Józefa Mackiewicza, teksty o tematyce historycznej (Stanisław Babiński, Leszek Brzoza, Marek Ciesielczyk), książki Friedricha Augusta von Hayeka np. Droga do niewolnictwa, (1989), Ryszarda Kuklińskiego, Martina Kriele, Normana Pohoretza; specjalizowano się w problematyce ukraińskiej: publikacje Wasyla Czapienki np. Propašči syly ukraïns’ke pys’menstvo pid komunistyčnym režimom 19201933, (1988), Jewhena Hryciaka i Jurija Ławrinienki ukazały się w polskiej i ukraińskiej wersji językowej; drukowano także pisma m.in. „Contra”, „Orientacja na Prawo”, teksty programowe LDPN, ulotki i plakaty. Kolportowane przez struktury LDPN oraz SW w całym kraju, również poprzez podziemne hurtownie.

Włodzimierz Domagalski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry