Hasła rzeczowe

Deo et Patriae

„Deo et Patriae”, pismo Związku Narodowego Katolików, powstałe III 1980 z inicjatywy Romualda Szeremietiewa. Do druku przygotowano 1 nr. 22 I 1981 jego makietę przejęto podczas przeszukania mieszkania Tadeusza Jandziszaka. Format A5, 28 s., na okładce wizerunek orła w koronie. Kolejne nr. nie powstały z powodu aresztowania twórców. Artykuły przygotowali m.in. ks. B. Ślęzak (pseudonim), Romuald Szeremietiew, Kamil Chwalik (prawdopodobnie ps. T. Jandziszaka). W piśmie zamieszczono także wiersze autorstwa Józefa Mączki, Kazimierza Wierzyńskiego. W założeniu „DeP” miał być kwartalnikiem o profilu katolickim i konserwatywnym. Tematyka art. odnosiła się do sytuacji katolików w PRL, sytuacji społ.-polit. (krytykowano m.in. lewicę laicką). Kolejne nr. planowano poświęcić zbrodni katyńskiej oraz rocznicy bitwy warszawskiej (1920).

Grzegorz Wolk

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry