Hasła rzeczowe

Ośrodek Odosobnienia dla kobiet w Olszynce Grochowskiej

Ośrodek Odosobnienia dla kobiet w Olszynce Grochowskiej, funkcjonował 13 XII 1981–15 I 1982 na terenie utworzonego 22 V 1975 AŚ Warszawa-Grochów przy ul. Chłopickiego 71a; powołany zarządzeniem 50/81/CZZK Ministra Sprawiedliwości z 13 XII 1981. Komendantem Ośr. została naczelniczka AŚ kpt. Maria Grabowiec. Umieszczono w nim internowane m.in. z Mazowsza, (z Warszawy, Skierniewic, Płocka), Łodzi, Płocka, Chełma i Lublina (terenów podlegających warszawskiemu OZZK).

W Ośr. przebywały m.in. Alina Cybula-Borowińska, Anka Kowalska, Grażyna Kuroń, Krystyna Lityńska, Hanna Macierewicz, Halina Mikołajska, Agnieszka Romaszewska, Hanna Świda-Ziemba. Dokładna liczba internowanych nie jest znana, umieszczono ich tam min. 120. Przez cały okres istnienia Ośr. cele były zamknięte, stosowano rygory przewidziane dla tymczasowo aresztowanych, internowane narzekały na panujące w celach zimno i kiepskie warunki sanitarne. Areszt nie był przygotowany do przyjęcia tak dużej grupy internowanych, które umieszczono w pawilonie przeznaczonym do remontu. W trakcie funkcjonowania Ośr. nie wydawano w nim pism podziemnych.

Kierownictwo Ośr. na naradzie warszawskiego OZZK informowało, że pojawiający się na terenie Ośr. funkcjonariusze SB i MO dezorganizują pracę Służby Więziennej, zwracano także uwagę na niestosowanie się do poleceń przez internowane kobiety. W Ośr. nie odnotowano napaści ani pobić internowanych, a stosunek Służby Więziennej do nich był poprawny.

20 XII 1981 pod Ośr. zgromadziła się grupa osób poszukujących informacji nt. internowanych, która rozeszła się pod wpływem działań funkcjonariuszy Służby Więziennej. 22 i 23 XII 1981 Ośr. był wizytowany przez przedstawicieli PCK. 26 XII 1981 odprawiono pierwszą mszę św. (łącznie w ośr. odprawiono ich 5). 1 I 1982 internowane odwiedził, bez uzyskania wcześniejszej zgody władz, prymas Józef Glemp; wizytował cele, wyspowiadał część z nich i odprawił mszę. Do 28 XII 1981 w Ośr. nie odbywały się widzenia, w tym czasie przekazano 88 paczek od rodzin i instytucji kościelnych, 29 XII 1981–5 I 1982 udzielono łącznie 96 widzeń oraz rozdzielono 253 paczki.

1981/1982 Ośr. był planowany jako jedna z dwóch (obok ZK w Krzywańcu) ogólnopolskich placówek dla internowanych kobiet, plany te nie zostały jednak zrealizowane. 15 I 1982 został zlikwidowany (nie wydano formalnego zarządzenia znoszącego Ośr.), a internowane kobiety przewieziono do Ośr. Odosobnienia w Gołdapi, w kolejnych mies. (przynajmniej do VIII 1982) do Ośr. Odosobnienia w Olszynce Grochowskiej trafiały na krótko, przed transportem do innych Ośr., internowane z Warszawy. W l. 80. w AŚ Warszawa-Grochów umieszczano także kobiety zatrzymywane z powodów politycznych (m.in. Małgorzatę Łopińską, aresztowaną 13 XII 1981; Joannę Wierzbicką-Rusiecką).

Grzegorz Majchrzak|Grzegorz Wolk

Opcje strony

do góry