Hasła rzeczowe

Strych Kulturalny

„Strych Kulturalny”, podtytuł: „Pismo literacko-artystyczne”, pismo kulturalne wydawane nieregularnie (w zamyśle kwartalnik) w Przemyślu 1988–1990, 1994, 1996; ukazało się 5 nr. (1988–1990 3 nr.), format A4, obj. 36–80 s., 1988–1989 nakł. ok. 100 egz., po 1990 ok. 300 egz., 1988–1989 drukowane (odbijane na ksero) przez Wydawnictwo Domowe w Przemyślu (drukował Marek Kuchciński), po 1990 Przemyskie Towarzystwo Kulturalne. Twórcami i redaktorami pisma byli: Mirosław Kocoł, M. Kuchciński, Jan Musiał. Kolportaż wśród uczestników (z kraju i z zagranicy) spotkań seminaryjnych tzw. strychu kulturalnego. Koncentrowało się na tematyce literackiej i politycznej o profilu konserwatywnym; publikowano teksty (w tym wiersze, eseje, wywiady) m.in. Johna Corrola, ks. prof. Stanisława Kamińskiego, Józefa Kurylaka, Marka Le Fanu, Ryszarda Legutki, Leszka Moczulskiego, Mariusza Olbromskiego, Edwarda Redlińskiego, Edwarda Robinsona, Rogera Scrutona, Adama Szostkiewicza oraz rysunki Mariusza Kościuka. Nazwa pisma wywodziła się od poddasza domu M. Kuchcińskiego, gdzie od 1983 spotykali się miejscowi przedstawiciele niezależnego środowiska kulturalnego. Pismo było elementem inicjatyw obywatelskich podejmowanych przez działaczy opozycyjnych organizujących Dni Kultury Chrześcijańskiej w Przemyślu, a nast. tworzących Przemyskie Towarzystwo Kulturalne, w ramach którego organizowano liczne spotkania z ludźmi kultury, nauki oraz opozycji demokratycznej. Redakcja współpracowała z Fundacją Jagiellońską oraz środowiskiem konserwatywnym skupionym wokół brytyjskiego filozofa Rogera Scrutona. 1989 część redakcji pisma zaangażowała się w działalność KO w Przemyślu, nast. tworzenie lokalnych struktur PC.

Grzegorz Wolk

Opcje strony

do góry