Hasła rzeczowe

Komitet Obrony Praw Człowieka we Wrocławiu

Komitet Obrony Praw Człowieka we Wrocławiu, jeden z komitetów obrony praworządności, które zaczęły powstawać w różnych miastach Polski na fali oburzenia, spowodowanej zamordowaniem przez SB ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Jerzego Popiełuszki. 30 X 1984 KOPCz ukonstytuował się we Wrocławiu z inicjatywy Wojciecha Myśleckiego i Andrzeja Wiszniewskiego, deklarację założycielską podpisały 24 osoby: Czesław Czaplicki, Tytus Czartoryski, Edward Folcik, Idzi Gagatek, Andrzej Gwiazda, Stanisław Helski, Lothar Herbst, Tadeusz Jandziszak, Zbigniew Kopystyński, Antoni Lenkiewicz, Edward Majko, W. Myślecki, Romuald Nowicki, Andrzej Olszewski, Halina Pidek-Łopuszańska, Zbigniew Przydział, Władysław Sidorowicz, Mieczysław Tarnowski, Krzysztof Turkowski, Jan Waszkiewicz, Jerzy Weber, Jan Winnik, A. Wiszniewski i Mieczysław Zlat. W dokumencie protestowano przeciwko narastającemu bezprawiu oraz wezwano do przeciwstawienia się przemocy poprzez samoobronę społeczną. Inicjatywa spotkała się z kontrakcją SB, która wzywała sygnatariuszy na rozmowy ostrzegawcze. Aktywność komitetu ograniczyła się do wydawania komunikatów, będących najczęściej rodzajem kroniki represji stosowanych wobec dolnośląskich działaczy opozycji. Komunikaty publikowano w największych wrocławskich pismach podziemnych („Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”). Znany jest również 1 nr „Serwisu Informacyjnego” sygnowanego przez KOPCz, który dot. praw człowieka. Wiadomości o represjach uzyskiwano przede wszystkim od działaczy podziemnych struktur zakładowych „S”, ale w pismach podziemnych apelowano o dostarczanie tego rodzaju informacji. Działalność KOPCz zamarła po powstaniu Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ „S” w XII 1986; uznano za niecelowe istnienie 2 równoległych organizacji o tożsamych celach. Kilka osób zaczęło działać w dolnośląskiej strukturze KIiP NSZZ „S”, a komunikaty ukazujące się jeszcze w 1987 sygnowano przez KIiP NSZZ „S” Dolny Śląsk i KOPCz.

Kamil Dworaczek

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry